Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Cybinka ogłasza przetarg nieograniczony (ofertowy) na wydzierżawienie gruntów na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze oraz zbiorników wodnych na cele rekreacyjne związane z uprawnieniem wędkarstwa i wypoczynku.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka w Cybince przy ulicy Dąbrowskiego 43, sala nr 3, w formie przetargu nieograniczonego (ofertowego).
  • Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,PRZETARG’’, należy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 17 sierpnia 2021r. do godziny 09:30 na adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka w Cybince 69-108 Cybinka, ul. Dąbrowskiego 43.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w treści ogłoszenia dostępnego w poniżej w materiałach do pobrania.