Asset Publisher Asset Publisher

Turysta mile widziany

 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, udostępnia następujące obiekty edukacyjno - turystyczne:
 
Obiekty edukacyjne:
ścieżka Przyrodniczo-Leśna ,,Bieganów ‘’ (l-ctwo Urad)
52°11’41,1’N 14°47’00,3’’E, X:489345,0 Y:211938,0 (Początek ścieżki), w tym Wiata na 30-40 osób,
trasa Biegowa ,,Wolność jest w Naturze – Koziczyn’’ (l-ctwo Urad)
52°13’17,7’’N 14°45’45,4’’E, X:492409,9 Y:210691,7 (Początek ścieżki),
ścieżka Edukacyjna - Leśna ,,Ptasi Raj” (l-ctwo Sądów)
52°12’10,7’’N 14°48’24,5’’ X:490164,8 Y:213588,6 (Początek ścieżki), w tym Wieża widokowa (l-ctwo Sądów)
52°12’01,1’’N 14°51’54,8’’E, X:476735,2 Y:216822,7,
ścieżka Edukacyjna - Leśna ,,Dębowa’’ (l-ctwo Chlebów)
52°10’22,6’’N 14°51’34,0’’E, X:486623,3 Y:216992,2 (Początek ścieżki),
ścieżka edukacyjna ,,Cegielnia” (l-ctwo Rąpice)
52°07’01,5’’N 14°41’36,9’’E, X:481075,8 Y:205289,8 (Początek ścieżki).
 
Parkingi Leśne i Miejsca Postoju Pojazdów (MPP):
parking Leśny ,,Przystań w Sosnach’’(l-ctwo Urad, oddz. 39c)
52°13’17,7’’N 14°45’45,4’’E, X:492409,9 Y:210691,7,
MPP Rybaki (l-ctwo Maszewo, oddz. 177h,g)
52°05’03,0N 14°51’54,8’’E, X:476735,2 Y:216822,7
MPP Sądów (l-ctwo Bargów, oddz. 320d)
52°13’14,3’N 14°50’22,7’’E, X:492833,4 Y:215990,2,
MPP Supno (l-ctwo Supno, oddz.148a)
52°15’55,5’’N 14°49’10,0’’E, X:497055,2 Y:214851,2,
MPP Białków (l-ctwo Białków, oddz. 169g)
52°09’10,0’’N 14°49’10,0’’E, X:497055,2 Y:214851,2,
MPP Białków (l-ctwo Białków, oddz. 211g)
52°08’13,6’’N 14°47’32,1E, X:482904,0 Y:212168,8.
 
Miejsca biwakowania:
L-ctwo Bargów, oddz. 331m (Przystań Kajakowa)
52°13’12,2’’N 14°50’59,5’’E, X:491895,8 Y:21637,0,
L-ctwo Sarnowo, oddz. 100 l (Pole biwakowe)
52°16’31,1’’N 14°44’36,0’’E, X:498456,8 Y:209728,4.
Miejsca palenia ognisk:
L-ctwo Urad, oddz. 94c (Ścieżka Bieganów)
52°11’41,1’N 14°47’00,3’’E, X:489345,0 Y:211938,0,
L-ctwo Bargów, oddz. 340 d (Stawy Związkowe)
52°13’015’’N 14°51’47,8’’E, X:491512,2 Y:2117532,5,
L-ctwo Bargów, oddz. 331m (Przystań Kajakowa)
52°13’12,2’’N 14°50’59,5’’E, X:491895,8 Y:21637,0,
L-ctwo Sarnowo, oddz. 100 l (Pole biwakowe)
52°16’31,1’’N 14°44’36,0’’E, X:498456,8 Y:209728,4,
 
Uwaga: Palenie ognia i biwakowanie wymaga pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody Nadleśniczego.
 
Zachęcamy serdecznie do aktywnego wypoczynku w lesie. Na turystów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. 
 
Nasza obecność w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza.  Dla wszystkich, którzy aby dotrzeć do nas potrzebują samochodu czekają liczne parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można w tym miejscu pozostawić auto i już bez zbędnego balastu udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.
 
Dla miłośników piękna przyrody przygotowana została platforma widokowa niedaleko siedziby Nadleśnictwa. Z jej tarasu można podziwiać cały obszar użytku ekologicznego o nazwie „Gęsie bagna” – nazwa zobowiązuje, szczególnie w okresie lęgów ptaków.
 
W naszych Lasach przygotowaliśmy również liczne szlaki turystyczne. Zaprowadzą one nas w najbardziej urokliwe zakątki lasów. Wędrówki piesze i rowerowe to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.
 
Pamiętajmy jednak o kilku poniższych zasadach, których nieprzestrzeganie będzie miało negatywny skutek dla przyrody a w konsekwencji dla nas samych. 
 
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 3/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 22 styczeń 2015 r. w sprawie procedur udostępniania obiektów oraz powierzchni leśnych na terenie Nadleśnictwa Cybinka (zn. spr.: S.715.1.2015) na terenach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka zabrania się:
Zakłócania ciszy.
Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu.
Połowu ryb – bez zezwolenia.
Niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących objętych ochroną roślin i grzybów i ich części.
Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
Wykonywania wszelkich prac ziemnych.
Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi udostępnionymi do ruchu.
Biwakowania i palenia ognisk bez zgody Nadleśniczego.
Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Nadleśniczego.
Zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby.
Prowadzenia działalności handlowej.
Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
Wstępu do lasu w czasie obowiązywania okresowego zakazu wstępu do lasu z powodów wysokiego zagrożenia pożarowego lub klęsk żywiołowych.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
REGULAMINY - do pobrania:
 
 Regulamin korzystania z Wiaty przy Ścieżce Edukacyjnej Bieganów Nadleśnictwa Cybinka
 Regulamin korzystania z Pola Biwakowego Maczków Nadleśnictwa Cybinka
 Regulamin korzystania z Przystani Kajakowej Nadleśnictwa Cybinka oraz Zarządzenie w tej sprawie
 Regulamin korzystania z Wiaty przy Stawach Związkowych Nadleśnictwa Cybinka
Rachunek bankowy Nadleśnictwa Cybinka:
Bank BS  Rzepin  o/ Cybinka  nr 37 8371  1022  5500  2479  2000  0010