Asset Publisher Asset Publisher

"POZNAJEMY PTAKI POLSKI (...)" SPOTKANIE NR 3

Aktywna obserwacja ptaków na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra.- dzieci z Cybinki też tam były !

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprosiła po raz kolejny uczestników projektu pn. "POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY BIORÓŻNORODNOŚCI, SZANUJEMY DZIEŁO STWORZENIA" na spotkanie z leśnikami. Po raz trzeci, Grzegorz Patek (Nadleśnictwo Krzystkowice) i Ewelina Fabiańczyk (RDLP w Zielonej Górze), spotkali się z zielonogórską grupą dzieci i młodzieży zakwalifikowanej do udziału w kilkuletnim działaniu edukacyjnym.

SPOTKANIE NR 3

Poniedziałek 27 lipca 2018 r. – godz. 1700-2130

Dane adresowe:

ul. Poznańska 15 (teren strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze)

65-137 Zielona Góra

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne:

- sprawdzanie obecności,

- odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników, którzy przeprowadzili sierpniowe obserwacje itp.,

- przekazanie wyposażenia (lornetka, przewodnik oraz  vademecum obserwatora) dla osób, które nie uczestniczyły w pierwszym lub drugim spotkaniu (dot. osób, które spełniły odpowiednie wymogi formalne i dostarczyły uzupełnioną dokumentację).

2. Poznaj i obserwuj ptaki:

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne z Grzegorzem Patkiem z Nadleśnictwa Krzystkowice (zapoznanie młodych obserwatorów z kolejnymi gatunkami ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków, występujących na terenie rezerwatu „Słońsk”, który jest jednym z cenniejszych rezerwatów w Polsce, gromadzący w okresie wędrówek setki tysięcy ptaków),

- część terenowa, podczas której uczestnicy projektu, przy wsparciu leśników, będą spoacerowali po pobliskim terenie zapoznając się z okolicą oraz doskonaląc umiejętności obserwacji ptaków (należy pamietać o wyposażeniu obserwatora oraz o wygodnym obuwia i odpowiedniej odzieży wierzchniej).

3. Podsumowanie spotkania:

- omówienie obserwacji zrealizowanych na terenie strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze (wiata rekreacyjna), konsultacje na temat dotychczas przeprowadzonych obserwacji, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego przy świetle ogniska (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, indywidualne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski
ze spotkania) oraz rozmowy na temat ciekawych miejsc w Polsce, które pasjonat ornitologii powinien zobaczyć.


Lipcowe obserwacje nie należały do najłatwiejszych, a jak będzie w sierpniu okaże się w poniedziałkowe popołudnie! (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Wspominając lipcowe spotkanie zielonogórskich "ptasiarzy", 25-osobowa grupa dzieci, młodzieży, a także rodziców przystąpiła do aktywnych obserwacji ptaków na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra. Idąc ścieżką przyrodniczo-leśnej „Do Wieży”, spacerowicze mimo odpowiedniego właściwego zachowania się w lesie nie mieli łatwego zadania- bo obserwcje ptaków jak równie sama pasja ornitologiczna to nie taka prosta sprawa.


Zielonogórscy "ptasiarze" na szlaku pasji ornitologicznych - w drodze "Do Wieży" (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Była to również chwila na rozmowy o turystyce, zachowaniu się w lesie jak również o zielonogórskim górnictwie (…).


Ścieżka przyrodniczo- leśna "Do Wieży" zaskakuje nie tylko pieknymi pięknymi widokami, ale również swoją historią.
 (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Na terenie atrakcyjnego terenu Nadleśnictwa Zielona Góra dawniej wydobywano węgiel brunatny. W lasach, w których uczestnicy spotkania mieli okazję obserwować ptaki, nie sposób nie zauważyć śladu historii związanej z eksploatacją kopalin.

 

Podsumowując poprzednie spotkanie zielonogórskich obserwatorów ptaków, które odbyło się 20 lipca br., w imieniu uczestników projektów oraz rodziców grupy „ptasiarzy” przekazujemy serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Zielona Góry -w szczególności za wsparcie organizacyjne oraz udostępnienie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa.
Dzięki okazanemu wsparciu uczestnicy projektu mieli okazję nie tylko zaznajomić się z okolicą Wilkanowa, ale również aktywnie, do ostatnich minut spotkania poznawać ciekawostki ornitologiczne przy wiacie edukacyjnej Nadleśnictwa Zielona Góra.

Z leśnym pozdrowieniem,

Darz Bór!

 

Autor: Ewelina Fabiańczyk