Asset Publisher Asset Publisher

I pożegnania nadszedł czas….

Dzieci z Cybinki i okolic w środę (04.07.2018 r) po raz ostatni w czasie tegorocznych Letnich Wakacji Rowerowych przemierzali leśne dukty na rowerze wraz leśnikami.

Kierunek - leśnictwo Bargów. Temat przewodni spotkania to: WODA W LESIE.  

Ten dzień był o tyle ciekawy, ponieważ udało się przekazać i pokazać bardzo wiele aspektów i spraw związanych z pracą leśnika. 
W czasie przejażdżki na pierwszym przystanku zapoznaliśmy się z punktem kontrolnym na brudnicę mniszkę - w okresie od czerwca i lipca wywiesza się dziwne konstrukcje wiszące na drzewach - biały lejek z daszkiem, a od dołu przywiązana do niego foliowa torebka.
Tak właśnie wyglądają pułapki feromonowe na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha). Celem wywieszania pułapek przez leśników oraz obserwacji lotu brudnicy mniszki jest ocena zagrożenia drzewostanów iglastych i mieszanych z przewagą iglastych w wieku powyżej 20 lat. Pułapki wywiesza się na przełomie czerwca i lipca i służą one do odłowu samców. Stan pułapek sprawdza się dwa razy w tygodniu, począwszy od II dekady lipca. Liczy się odłowione motyle, by ustalić kulminację lotów samców. 
Po tym momencie następuje kulminacja lotów samic brudnicy mniszki. Leśnicy przystępują wtedy do przeglądu drzewostanów, szukając samic siedzących na pniach. 
Gdy zauważycie Państwo wiszące w lesie pułapki prosimy – nie niszczcie ich!

Kolejny punkt to pas zaporowy, który wykorzystaliśmy jako naturalną „skocznię w dal”. 
Co to są pasy zaporowe ?
Łowieckie poletka żerowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do pól lub upraw leśnych, mające na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wyrządzanych przez nią szkód.
Dzieci  oraz ich opiekunowie mieli możliwość zapoznać się z urządzeniami łowieckimi tj.:  paśnik i lizawka. 
Paśnik − drewniana konstrukcja służąca w gospodarce leśnej do dokarmiania zwierzyny grubej, szczególnie w okresie zimowym. W pobliżu paśników zazwyczaj ustawiane są lizawki. 
Lizawka –słupek z wywierconymi lub naciętymi otworami, w którym znajduje się kostka soli kamiennej. Służy zwierzynie grubej do uzupełniania składników pokarmowych, przede wszystkim w okresie zimy. W ekosystemie ziemskim często występują lizawki naturalne, gdzie zwierzęta mogą uzupełnić minerały, jak sód, wapń, żelazo, fosfor czy cynk, niezbędne do wzmocnienia przed nastaniem wiosny kośćca i mięśni.

I doszliśmy w czasie naszej wędrówki do „WODY”. 
Ten temat zgłębiliśmy na  użytku ekologicznym pn. „Wełnianka” zlokalizowanym w  leśnictwie Bargów. 
 A o to kilka ciekawostek o wodzi i lesie:
Las - niepowtarzalny zbiornik wody:
- Tereny leśne zajmują około 30 % powierzchni naszego kraju, z tego około 20 % to tzw. lasy wodochronne, których głównym zadaniem jest retencjonowanie wody i poprawa jej jakości.
- Las dzięki swojej skomplikowanej strukturze, występowaniu wielu warstw i rodzajów roślinności, zróżnicowaniu przestrzennemu, którego ważnym elementem są lokalne obniżenia terenu, stanowi sam w sobie niezastąpiony i niepowtarzalny „zbiornik wodny”.
- Ponadto ma wyjątkową zdolność do gromadzenia wody w okresie, gdy jest jej nadmiar i oddawania jej środowisku w czasie niedoboru. Umożliwia on również retencję śnieżną, ponieważ panujące wewnątrz lasu warunki mikroklimatyczne powodują, że śnieg roztapia się w nim wolniej niż na terenach niezalesionych. To z kolei zapobiega powstawaniu gwałtownych roztopów, przez co zmniejsza zagrożenie powodziowe.
- Głównym elementem decydującym o wyjątkowej roli lasu w kształtowaniu obiegu wody jest roślinność leśna i jej piętrowe zróżnicowanie. Zanim woda opadowa trafi na ziemię, jest zatrzymywana w koronach drzew i powoli spływa po pniu. Lity drzewostan świerkowy może zatrzymać nawet do 50 proc. opadów, las mieszany 20–30 procent. Część opadów zatrzymuje warstwa podszytu (podszycie), czyli mniejszych drzew i krzewów. Runo leśne zatrzymuje nawet do pięciu razy więcej wody, niż samo waży. Natomiast próchnica (czyli ściółka leśna, która podległa rozkładowi), jak również leśna gleba mineralna są bardzo bogate w związki organiczne i dzięki temu mają duże zdolności retencyjne.

- Aby las mógł spełniać swoje wodochronne funkcje, konieczne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, sadzenie młodych drzew na wyrębach, ochrona roślinności runa, wzbogacanie składu gatunkowego lasu. Ważne jest również zalesianie terenów nieleśnych oraz ochrona i zachowanie śródleśnych stawów i oczek oraz wilgotnych i mokrych siedlisk, w tym torfowisk.

Spotkanie zakończyliśmy przy stawach Związkowych Nadleśnictwa Cybinka. 

Życzymy miłych i bezpiecznych wakacji. 

Leśnicy Nadleśnictwa Cybinka