Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Dary jesieni

Nadleśnictwo Cybinka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematyka konkursu związana jest z obecną porą roku - oczywiście z jesienią.

ZASADY KONKURSU pt. "Dary jesieni" są proste:

- Organizatorem konkursu plastycznego "Dary jesieni" jest Nadleśnictwo Cybinka.
- Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.

- Zadaniem konkursowym jest wykonanie z materiału przyrodniczego (np. szyszki, kasztany, liście, patyki itd.) figurki przestrzennej (ludzików, zwierzątek i innych).

- Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

- W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz uczestnicy placówek oświatowych. 

- Dostarczenie prac oznacza akceptację iniejszych warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

- Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej pracy - figurkę przestrzenną w formacie dowolnym,  wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę która zawiera: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie. Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz Internecie i Facebooku.  
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 
Do każdej z prac musi być dołączony załącznik nr 1 i 2.

do pobrania: Regulaminu konkursu  plastycznego pt. "Dary jesieni" >>>

do pobrania: Klauzula infomracyjna - WZÓR OGÓLNY (dane bezpośrednio od osoby) >>>

do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu >>>

- Prace należy dostarczyć/przesłać do siedziby Organizatora, z dopiskiem konkurs  pt. "Dary jesieni"  w terminie do 14 listopada 2018 r. (data wpływu do Nadleśnictwa) na adres: Nadleśnictwo Cybinka, ul. Dąbrowskiego 43 Cybinka, pok. nr. 10. 

Prace dostarczone/przesłane po terminie nie będą oceniane.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

- Zasady przyznawania nagród:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum siedem (7)  prac w pięciu (5) grupach wiekowych.  
I grupa - przedszkola
II grupa - klasy 1-3
III grupa - klasy 4-6
IV grupa - gimnazja
V grupa - uczestnicy placówek oświatowych

- Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez szkoły, placówki oraz przedszkola, które reprezentują. 
Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych zarówno dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu.


Nagrody zostaną wręczone w dniu  20.11.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa  Cybinka. 

                                         
Osoba odpowiedzialna za kontakt w ww. sprawie Beata Taryma tel. 797 012 813 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !