Asset Publisher Asset Publisher

Mapa operacyjnej ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictw dla PSP Słubice

Nadleśnictwa Powiatu Słubickiego są jednymi z najbardziej zagrożonych pod względem pożarów lasów w skali całego kraju !

     27 lipca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach, odbyło się  przekazanie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka Krzysztofa Tomczaka mapy operacyjnej ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictw Powiatu Słubickiego dla  Komendy Powiatowej Straży pożarnej w Słubicach.

     Do wykonania mapy przyczyniły się nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Zielonej Górze oraz Szczecinie znajdujące się w zasięgu terytorialnym Powiatu Słubickiego: Nadleśnictwo Cybinka, Krosno, Rzepin, Ośno Lubuskie oraz Sulęcin. Nadleśnictwo Cybinka jako koordynator projektu nadzorowało sporządzenie mapy, którego głównym celem było zapewnienie optymalnej ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych uwzględniając zapisy ramowych wytycznych z zakresu procedur tworzenia i uzgadniania Planu Urządzania Lasu.

     Mapa umiejscowiona została na stanowisku kierowania Komendanta Powiatowego w Słubicach i została wykonana w skali 1:25 000 z blachy magnetycznej wydrukowanej na tworzywie umożliwiającym pisanie markerami sucho ścieralnymi. Na mapie znajdują się informacje takie jak: Siatka oddziałów i ich numeracja, Dojazdy pożarowe z numeracją i nazwami lokalnymi, Punkty czerpania wody, Punkty obserwacyjne – dostrzegalnie ppoż. I PAD wraz z ich kryptonimami, Leśne bazy lotnicze i lądowiska operacyjne, Drogi publiczne z numerami, Linie kolejowe z kilometrażem i nazwą i wiele innych informacji umożliwiających polepszenie zlokalizowania pożaru lasu.

Nadleśnictwa Powiatu Słubickiego są jedne z najbardziej zagrożonych pod względem pożarów lasów, a  jednocześnie ze względu na specyfikę zagrożeń jedne z najlepiej wyposażonych jeśli chodzi o stosowne rozwiązania techniczne w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

     Dobrze rozwinięty system monitoringu przeciwpożarowego, w którego skład wchodzą m.in. stałe punkty obserwacji naziemnej i patrole lotnicze to rzecz kluczowa. Nadleśnictwa takie jak Cybinka, Krosno, Rzepin ze względu na warunki przyrodniczo – leśne, warunki klimatyczne oraz ilość występowania pożarów zaliczone zostały do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasu (duże zagrożenie), dlatego akcje gaśnicze muszą być prowadzone są przy ścisłej współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

     Powyższa mapa przeciwpożarowa została stworzona aby Państwowa Straż Pożarna wraz z Lasami Państwowymi mogła zareagować właściwie i uniknąć powstania pożarów wielkoobszarowych.