Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Cybinka swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje 36664,18 ha, gospodarując bezpośrednio na powierzchni 22604,13 ha, z czego lasy zajmują blisko 21845,78 ha (stan na 01.01.2020).

Lesistość Nadleśnictwa Cybinka wynosi - 59,9 %. W porównaniu do lesistości kraju, która wynosi - 29,5% i województwa – 34,6%, jesteśmy jednym z najbardziej zalesionych nadleśnictw w Polsce !

Tutejsze lasy tworzą bardzo zwarte kompleksy wchodzące w skład obszaru leśnego o nazwie Puszcza Rzepińska. Lasy Nadleśnictwa Cybinka należą do młodych. Ponad 30% stanowią drzewostany w wieku 41-50 lat. Jest to związane z tym, że w latach 60-tych i 70-tych przeprowadzono na ogromną skalę program zalesiania terenów nieużytkowanych rolniczo (ugorów, nieużytków itp).

Nadleśnictwo nasze położone jest na terenie województwa lubuskiego, w powiatach: słubickim (75,97%), w gminach: Cybinka i miasto Cybinka, w krośnieńskim (20,86%), w gminach: Krosno Odrzańskie i Maszewo oraz sulęcińskim (3,17%) w gminie Torzym.

Region obejmujący obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa, ze względu na przygraniczne położenie, jest atrakcyjny pod względem turystycznym i gospodarczym. Jego głównymi i niepodważalnymi atutami są walory przyrodnicze, które znacznie podnoszą atrakcyjność turystyczną. Nie bez znaczenia ma tutaj położenie, które w połączeniu z dobrą infrastrukturą transportową ułatwia dostęp dla wszystkich, którzy pragną odwiedzić ziemie lubuską.

Naszym głównym bogactwem są lasy, które zajmują tereny o glebach nieprzydatnych dla rolnictwa, stanowiąc źródło wartościowych, a co najważniejsze odnawialnych surowców naturalnych

Przygraniczne położenie, dobrze rozwinięty handel i usługi oraz dobry układ komunikacyjny to czynniki napędzające gospodarkę oraz nadające charakter i kształt kierunkom rozwoju gmin w naszym regionie.