Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
68 391 13 07; 68 391 11 52
68 391 13 77

ul. Dąbrowskiego 43 69-108 Cybinka

Nadleśniczy
Krzysztof Tomczak
68 391 13 07
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Przepióra
68 391 13 07 w. 29
Główny Księgowy
Anna Barć
68 391 13 07 w.21
Inżynier Nadzoru
Mateusz.Filipiak
68 391 13 07 w.33

Dział zagospodarowania

Andrzej Przepióra
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 68 391 13 07 w. 29
Hubert Fink
Stanowisko ds hodowli lasu
Tel.: 68 391 13 07 w. 43
Anna Niestrawska
Starszy specjalista ds marketingu i obrotu drewnem
Tel.: 68 391 13 07 w. 44
Mariusz Mikołajczyk
Specjalista ds ochrony p-poż
Tel.: 68 391 13 07 w. 40; 575658009
Andrzej Asienkiewicz
Starszy specjalista SL ds ochrony lasu, przyrody i łowiectwa
Tel.: 68 3911110 w. 24
Malwina Zielke
Starszy Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 68 3911110 w. 45

Straż Leśna

Stanisław Stradowski
Komendant straży leśnej
Tel.: 575658005
Andrzej Nawrocki
Strażnik leśny
Tel.: 575658006

Dział finansowo - księgowy

Hanna Mucha
Księgowa
Tel.: 68 391 13 07 w. 23
Aleksandra Nowak
Księgowa
Tel.: 68 391 13 07 w. 35
Monika Tworzydło
Księgowa
Tel.: 68 391 13 07 w. 26

Dział administracyjny

Marzenna Wilimber
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 68 3911307 w. 36
Robert Taryma
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 68 3911307 w. 32
Katarzyna Ostrowska - Oczkoś
Sekretarka
Tel.: 683911152
Danuta Łojek - Szczepańska
Referent ds administracyjnych
Tel.: 68 391 13 07 w. 37

Inspektor Ochrony Danych

Monika Jędro
Inspektor Ochrony Danych

Stanowisko ds. Pracowniczych

Renata Sobańska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 68 391 13 07 w. 39

Stanowisko ds. BHP

Mateusz Filipiak
Inżynier Nadzoru
Tel.: 68 391 13 07 w. 45