Wydarzenia Wydarzenia

Konkurs literacki pt. " Wakacje w lesie"

Nadleśnictwo Cybinka oraz Biblioteka Publiczna w Cybince serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. "Wakacje w lesie".

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej oraz zainteresowanie się tematyką leśną.

Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania lub wiersza zachęcającego do spędzania wolnego czasu w lesie (praca jednostronna w formacie max. A-4 napisana czcionką nr 12 - minimum 8 wersów).

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników (liczba egzemplarzy - 1), nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

W przypadku pisania utworów przez dzieci - autorem utworu są dzieci przy pomocy rodziców.                                                            

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka oraz na stronie internetowej i Facebooku (do pobrania poniżej). 

Konkurs ma charakter otwarty.

Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę która zawiera: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres szkoły (w przypadku zgłoszeń prowadzonych przez szkoły) oraz imię i nazwisko opiekuna. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie. Prace mogą być opatrzone ilustracją narysowaną do danego wiersza lub opowiadania (bardzo mile widziane - grupa prac z ilustracją tworzyć będzie oddzielną grupę konkursową). 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Nadleśnictwo oraz Internecie i Facebooku. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Do każdej z prac musi być załączona karta zgłoszeniowa.

Prace należy dostarczyć/przesłać do siedziby Nadleśnictwa Cybinka lub do Biblioteki Miejskiej w Cybince,  z dopiskiem konkurs  I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU literackiego pt.  „Wakacje w lesie”  w terminie do (przedłużenie terminu) 1 października 2019 r. (data wpływu do Nadleśnictwa) na adres: Nadleśnictwo Cybinka, ul. Dąbrowskiego 43 Cybinka, pok. nr. 9.

Prace dostarczone/przesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.

Komisję powołuje Organizator.

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze prace od I do III miejsca oraz wyróżnienia. Prace zostaną nagrodzone. 

Termin ogłoszenia zwycięzców: 27 września 2019 r.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Rozstrzygnięcie Konkursu będzie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych.

O terminie wręczenia nagród poinformujemy na  stronie internetowej i Facebooku.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w ww. sprawie Beata Taryma tel. 797 012 813

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Karta zgłoszenia do konkursu

 Regulamin konkursu "Wakacje w lesie" - 2019

 Plakat konkursowy