Wydarzenia Wydarzenia

Podsumowanie IX edycji Letnich Kolonii Rowerowych 2019

Jak co roku Nadleśnictwo Cybinka wzięło udział w kolejnej, IX edycji Letnich Kolonii Rowerowych. W tym roku dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie spędzili z Naszym Nadleśnictwem cztery dni ...

Frekwencja jak zwykle dopisała, bo na leśne rozdroża wyjechało prawie 90 rowerzystów dużych i małych.

Oto krótka relacja z poszczególnych dni:

26.06.2019 (środa)

Przyjacielska wizyta w Nadleśnictwie Gubin  oraz w Nadleśnictwie Lubsko

     Wędrówkę rozpoczęliśmy od wizyty na ścieżce przyrodniczo-leśnej w Dzikowie (N-ctwo Gubin), po której oprowadził nas miejscowy edukator leśny Pan Andrzej Nowacki. W Budynku Edukacji Ekologicznej N-ctwa Gubin dzieci zapoznały się z prowadzoną gospodarka leśną, poznały ekotypy sosny gubińskiej, szkodniki lasów, pomniki przyrody itp. Zakończeniem wizyty w Dzikowie był słodki poczęstunek ufundowany przez Nadleśnictwo Gubin.
Następnie pojechaliśmy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich (Nadleśnictwo Lubsko). Dzieci odbyły pieszą wędrówkę po ścieżce przyrodniczo-leśnej, zwiedziły Muzeum "BORY LUBUSKIE" oraz podziwiały panoramę okolic z wieży widokowej zbudowanej na wzór latarni morskiej. Serdecznie dziękujemy Państwu Ilonie i Pawłowi Mrowińskim za oprowadzenie po ośrodku.

 
27.06.2019 (czwartek)

Drugi dzień kolonii rowerowych organizowanych przez Nadleśnictwo spędziliśmy nad  akwenami wodnymi naszego Nadleśnictwa, gdzie zapoznaliśmy się z następującymi tematami:

  1. flora i fauna stawów wodnych, gdzie odbyło się wicie wianków z kolorowych łąkowych kwiatów;
  2. ekosystememy wodnye;
  3. gatunki ryb słodkowodnych: karasiami, linami, krąpiami, krasnopiórkami, płotkami i leszczami;
  4. zawody wędkarskie w grupach.

 

01.07.2019 (poniedziałek)

Na ten dzień Nadleśnictwo Cybinka zaprosiło przedstawicieli Grupy Wielkopolskiej Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu, żeby  przeprowadziła warsztaty survivalowe dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Odbyły się zajęcia z: pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez kolegę Zbyszka, technik rozpalania ognia prowadzone przez kolegę Bartka i Heronima, oraz technik pozyskiwania i uzdatniania wody prowadzone przez kolegę Przemka.

 

03.07.2019  (środa)

W ostatnim dniu kolonii rowerowych udaliśmy się rowerami na polder Uradzki, gdzie wspólnie z edukatorem, z Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Panem Krzysztofem przeprowadziliśmy warsztaty z ptakoliczenia oraz warsztaty zielarskie.

Wszystkim dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

Życzymy miłych i bezpiecznych wakacji

 

WARTO WIEDZIEĆ:

Woda w lesie - tereny leśne zajmują około 30 % powierzchni naszego kraju, z tego około 20 % to tzw. lasy wodochronne, których głównym zadaniem jest retencjonowanie wody i poprawa jej jakości.

Zmniejsza zagrożenie powodziowe - las ma wyjątkową zdolność do groma­dzenia wody w okresie, gdy jest jej nadmiar i oddawania jej środowisku w czasie niedobo­ru. Umożliwia on również retencję śnieżną, ponieważ panujące wewnątrz lasu warunki mikroklimatyczne powodują, że śnieg rozta­pia się w nim wolniej niż na terenach nieza­lesionych. To z kolei zapobiega powstawaniu gwałtownych roztopów, przez co zmniejsza zagrożenie powodziowe.

Głównym elementem decydującym o wyjąt­kowej roli lasu w kształtowaniu obiegu wody jest roślinność leśna i jej piętrowe zróżnico­wanie. Zanim woda opadowa trafi na ziemię, jest zatrzymywana w koronach drzew i powoli spływa po pniu. Lity drzewostan świerkowy może zatrzymać nawet do 50 proc. opadów, las mieszany 20–30 procent. Część opadów zatrzymu­je warstwa podszytu (podszycie), czyli mniej­szych drzew i krzewów. Runo leśne zatrzy­muje nawet do pięciu razy więcej wody, niż samo waży. Natomiast próchnica (czyli ściół­ka leśna, która podległa rozkładowi), jak rów­nież leśna gleba mineralna są bardzo boga­te w związki organiczne i dzięki temu mają duże zdolności retencyjne.

Stop erozji wodnej - warto również wspomnieć, że martwe, pozba­wione liści i igieł drzewo pokrywa się z cza­sem grubą warstwą mchów i porostów i razem z nimi potrafi zatrzymać nawet do sześciu razy więcej wody, niż samo waży. Dlatego tak ważne jest zostawianie w lesie martwych drzew. Zalegające w korytach potoków i pły­nących ciekach pnie drzew blokują szybki spływ wód opadowych, co pozwala zatrzy­mać ich nadmiar w lesie. Tym samym gleba ochraniana jest przed erozją wodną. Pnie, spowalniając odpływ cieków, zwiększają kumulację osadów, co w znacznym stopniu oczyszcza wodę i poprawia jej jakość. Pozy­tywny wpływ leżących w korytach poto­ków martwych drzew widać szczególnie w lasach górskich.

Mądra gospodarka leśna - by las mógł spełniać swoje wodochronne funkcje, konieczne jest prowadzenie zrów­noważonej gospodarki leśnej, sadzenie mło­dych drzew na wyrębach, ochrona roślinności runa, wzbogacanie składu gatunkowego lasu. Ważne jest również zalesianie terenów nieleś­nych oraz ochrona i zachowanie śródleśnych stawów i oczek oraz wilgotnych i mokrych siedlisk, w tym torfowisk.