Lista aktualności Lista aktualności

Śmietnikowa (nie)świadomość społeczna ...

Okres wiosny jest czasem odsłaniającym leśnikom ogrom problemów, jakimi są szeroko pojęte śmieci. Gdy tylko uboga w roślinność gleba oraz brak pokrywy śnieżnej odsłaniają sterty odpadów kumulowanych przez całą zimę. Szczególnie widoczne jest to w bezpośrednim sąsiedztwie miast i wsi.

Pojawianie się coraz nowszych dzikich wysypisk śmieci jest oznaką niepowodzenia dotychczas prowadzonej edukacji ekologicznej. Sytuacja jest szczególnie widoczna na terenach narażonych na wzmożoną penetrację ludzką. Naszym oczom często ukazuje się obraz będący smutną pamiątką po ludziach o niskiej świadomości ekologicznej i moralności co niewątpliwie zmusza do refleksji nad całym społeczeństwem.

Ze śmieciami w lesie nieprzerwanie walczymy. Pomimo dużych nakładów finansowych na profilaktykę edukacyjną miejscowej ludności i turystów a także czynną walkę prowadzoną przez Straż Leśną można mówić o wyłącznie w kategoriach częściowego sukcesu.

Służba terenowa Nadleśnictwa na własną rękę oczyszcza tereny leśne ze śmieci, szczególnie w miejscach trudno dostępnych oraz przy drogach wewnętrznych i parkingach. Pomimo tego leśnicy są często bezradni wobec braku poszanowania dla dobra wspólnego.

Naszym obowiązkiem jest rozwiązać problem zaśmiecania lasów. Jeśli wszyscy razem się z tym nie uporamy - lasy z których jesteśmy dumni - staną się niechlubną wizytówką narodu, który nie dorósł do celów jakie sobie postawił. Bycie Europejczykiem to przywilej z którego trzeba będzie się rozliczyć. Jak dotąd na pozytywną ocenę w tej dziedzinie nie mamy co liczyć.

Gorąco apelujemy do wszystkich, którym zależy na zatrzymaniu fali śmieci zalewającej lasy będące naturalnym bogactwem całego społeczeństwa. Tylko razem możemy być  autorami sukcesu, jakim będzie czyste otoczenie i piękna przyroda. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na śmieci zalegające w naszym własnym sąsiedztwie i ich systematyczną zbiórkę.

Z góry dziękujemy.