Lista aktualności Lista aktualności

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Cybinka przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

 
 
 
 
 
 
Procentowy udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku:
  • drzewostany w wieku 41-50 lat (IIIa kl.w.) oraz 81-90 lat (Va kl.w.), które łącznie zajmują 6378,58ha (30,43% powierzchni leśnej),
  • drzewostany w klasie IIb (31-40 lat) zajmują 2259,23ha (10,79% powierzchni leśnej)
  • drzewostany w klasie IVb (71-80 lat) zajmują 1967,85ha (9,40% powierzchni leśnej) 
  • udział najmłodszych podklas wieku (I i II) - łącznie blisko ponad 32% powierzchni.