Lista aktualności Lista aktualności

Turysta mile widziany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, udostępnia następujące obiekty edukacyjno - turystyczne:
 
Obiekty edukacyjne:
 

Ścieżki - Trasy edukacyjne oraz przyrodnicze:

 1. Trasa Pieszo – Rowerowa Urad – Rąpice ( l-ctwo Urad, Białków, Rąpice)

52°14’35,6’’N 14°42’38,5’’E, X:495023,8 Y:207291,6 (Początek ścieżki)

 1. Ścieżka Edukacyjno-Leśna ,,Ptasi Raj” (l-ctwo Sądów)

52°12’10,7’’N 14°48’24,5’’ X:490164,8 Y:213588,6 (Początek ścieżki), w tym wieża widokowa (l-ctwo Sądów) 52°12’01,1’’N 14°51’54,8’’E, X:476735,2 Y:216822,7

Parkingi Leśne i Miejsca Postoju Pojazdów (MPP):

 1. Parking Leśny ,,Przystań w Sosnach’’(l-ctwo Urad, oddz. 39c)

52°13’17,7’’N 14°45’45,4’’E, X:492409,9 Y:210691,7

 1. MPP Rybaki (l-ctwo Maszewo, oddz. 177h,g)

52°05’03,0N 14°51’54,8’’E, X:476735,2 Y:216822,7

 1. MPP Sądów (l-ctwo Bargów, oddz. 320d)

52°13’14,3’N 14°50’22,7’’E, X:492833,4 Y:215990,2

 1. MPP Białków (l-ctwo Białków, oddz. 169g)

52°09’10,0’’N 14°49’10,0’’E, X:497055,2 Y:214851,2

 1. MPP Skarbona (l-ctwo Skarbona, oddz. 150 c)

52°06’26,3’’N 14°54’28,9’’E, X:479140,39 Y:219899,29

Miejsca palenia ognisk:

 1. L-ctwo Urad, oddz. 94c (Wiata Bieganów)

52°11’41,1’N 14°47’00,3’’E, X:489345,0 Y:211938,0

 1. L-ctwo Bargów, oddz. 340 d (Stawy Związkowe)

52°13’015’’N 14°51’47,8’’E, X:491512,2 Y:2117532,5

 1. L-ctwo Bargów, oddz. 331m (Przystań Kajakowa)

52°13’12,2’’N 14°50’59,5’’E, X:491895,8 Y:21637,0

 1. L –ctwo Sądów, oddz. 109A-g (Wieża Widokowa)

52°13’12,2’’N 14°50’59,5’’E, X:491895,8 Y:21637,0

 
Uwaga: Palenie ognia i biwakowanie wymaga pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody Nadleśniczego.
 
Zachęcamy serdecznie do aktywnego wypoczynku w lesie. Na turystów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. 
 
Nasza obecność w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza.  Dla wszystkich, którzy aby dotrzeć do nas potrzebują samochodu czekają liczne parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można w tym miejscu pozostawić auto i już bez zbędnego balastu udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.
 
Dla miłośników piękna przyrody przygotowana została platforma widokowa niedaleko siedziby Nadleśnictwa. Z jej tarasu można podziwiać cały obszar użytku ekologicznego o nazwie „Gęsie bagna” – nazwa zobowiązuje, szczególnie w okresie lęgów ptaków.
 
W naszych Lasach przygotowaliśmy również liczne szlaki turystyczne. Zaprowadzą one nas w najbardziej urokliwe zakątki lasów. Wędrówki piesze i rowerowe to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.
 
Pamiętajmy jednak o kilku poniższych zasadach, których nieprzestrzeganie będzie miało negatywny skutek dla przyrody a w konsekwencji dla nas samych. 
 
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 3/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 22 styczeń 2015 r. w sprawie procedur udostępniania obiektów oraz powierzchni leśnych na terenie Nadleśnictwa Cybinka (zn. spr.: S.715.1.2015) na terenach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka zabrania się:
Zakłócania ciszy.
Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu.
Połowu ryb – bez zezwolenia.
Niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących objętych ochroną roślin i grzybów i ich części.
Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
Wykonywania wszelkich prac ziemnych.
Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi udostępnionymi do ruchu.
Biwakowania i palenia ognisk bez zgody Nadleśniczego.
Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Nadleśniczego.
Zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby.
Prowadzenia działalności handlowej.
Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
Wstępu do lasu w czasie obowiązywania okresowego zakazu wstępu do lasu z powodów wysokiego zagrożenia pożarowego lub klęsk żywiołowych.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
REGULAMINY - do pobrania:
 
 Regulamin korzystania z Wiaty przy Ścieżce Edukacyjnej Bieganów Nadleśnictwa Cybinka
 Regulamin korzystania z Pola Biwakowego Maczków Nadleśnictwa Cybinka
 Regulamin korzystania z Przystani Kajakowej Nadleśnictwa Cybinka oraz Zarządzenie w tej sprawie
 Regulamin korzystania z Wiaty przy Stawach Związkowych Nadleśnictwa Cybinka
Rachunek bankowy Nadleśnictwa Cybinka:
Bank BS  Rzepin  o/ Cybinka  nr 37 8371  1022  5500  2479  2000  0010