Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA - Konkurs !!!

Nadleśnictwo Cybinka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematyka konkursu związana jest ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu wrażonego w pracy będącej formą łańcucha Bożonarodzeniowego oraz (lub) kartki Bożonarodzeniowej. Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa (http://www.cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl). 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz uczestnicy placówek oświatowych.

Warunki uczestnictwa konkurs plastyczny:

Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w formacie dowolnym,  wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. Na odwrocie każdej pracy należy napisać  imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz Internecie i Facebooku. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Prace należy dostarczyć/przesłać do siedziby Organizatora,  z dopiskiem

konkurs   pt. " Łańcuch  Bożonarodzeniowy " oraz "Kartka Bożonarodzeniowa" w terminie do 11 grudnia 2017 r. (data wpływu do Nadleśnictwa) na adres: Nadleśnictwo Cybinka ul. Dąbrowskiego 43 Cybinka, pok. nr. 10.

Prace dostarczone/przesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

Zasady przyznawania nagród:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator.

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum siedem  prac w 5 grupach wiekowych. 

I grupa - przedszkola

II grupa - klasy 1-3

III grupa - klasy 4-6

IV grupa - gimnazja

V grupa - uczestnicy placówek oświatowych

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez szkoły oraz przedszkola, które reprezentują.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych zarówno dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu.

Nagrody zostaną wręczone w dniu  20.12 2017 r. w siedzibie Nadleśnictwa  Cybinka.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w ww. sprawie Beata Taryma tel. 797 012 813

ZAPRASZAMY