Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
68 391 13 07; 68 391 11 52
68 391 13 77

ul. Dąbrowskiego 43 69-108 Cybinka

Nadleśniczy
Krzysztof Tomczak
68 391 13 07
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Przepióra
68 391 13 07 w. 29
Główny Księgowy
Danuta Łojek Szczepańska
68 391 13 07 w.21
Inżynier Nadzoru
Mateusz.Filipiak
68 391 13 07 w.45

Dział zagospodarowania

Andrzej Przepióra
Zastępca Nadleśniczego
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 29
Hubert Fink
Stanowisko ds hodowli lasu
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 43
Anna Niestrawska
Specjalista ds marketingu i obrotu drewnem
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 44
Mariusz Mikołajczyk
Specjalista ds ochrony p-poż
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 40; 575658009
Andrzej Asienkiewicz
Specjalista SL ds ochrony lasu, przyrody i łowiectwa
phone-abbreviation: 68 3911110 w. 24

Straż Leśna

Stanisław Stradowski
Komendant straży leśnej
phone-abbreviation: 575658005
Andrzej Nawrocki
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 575658006

Dział finansowo - księgowy

Anna Barć
Księgowa
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 21
Jolanta Dworak
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 23
Monika Tworzydło
Księgowa
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 26
Hanna Mucha
Księgowa
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 35

Dział administracyjny

Marzenna Wilimber
Sekretarz Nadleśnictwa
phone-abbreviation: 68 3911307 w. 36
Robert Taryma
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: 68 3911307 w. 32
Katarzyna Ostrowska - Oczkoś
Sekretarka
phone-abbreviation: 683911152
Justyna Żarska
Referent ds administracyjnych
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 37

Inspektor Ochrony Danych

Monika Kowalik
Inspektor Ochrony Danych

Stanowisko ds. Pracowniczych

Renata Sobańska
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 39

Stanowisko ds. BHP

Mateusz Filipiak
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 68 391 13 07 w. 45