Asset Publisher Asset Publisher

Jesteśmy przygotowani do zmian klimatu !

Tak wygląda nowy samochód patrolowo-gaśniczy zakupiony przez Lasy Państwowe dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Samochód patrolowo-gaśniczy to wielozadaniowa terenówka marki Ford typu pick-up, ze specjalną zabudową przystosowaną do montażu zestawu gaśniczego i zbiornika na wodę o pojemności 400 l. Ta wielkość może wydawać się skromna, ale to specyfika samochodu lekkiego. Na dodatkowym wyposażeniu auta znajduje się też podręczny sprzęt gaśniczy m.in. hydronetki, szpadle, węże oraz pilarka. W przeciwieństwie do ciężkich lub średnich samochodów używanych przez Straż Pożarną jego atutem jest właśnie waga i znacznie lepsze możliwości poruszania się po drogach nieutwardzonych oraz w miejscach, które leżą praktycznie poza zasięgiem większych i cięższych pojazdów.

Nadleśnictwo Cybinka zaliczone jest do najwyższej, I kategorii zagrożenia pożarowego. Nowe auto zastąpi prawie 20-letniego, wysłużonego land rovera, uzupełniając system ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa, na który składają się m.in. wieże obserwacyjne, sieć dróg dojazdowych i punkty czerpania wody.

Koszt jednego samochodu wraz z wyposażeniem (m.in. agregat, zbiornik, węże) to ok. 170 tys. zł. Pojazd jest przeznaczony do patrolowania, samodzielnego gaszenia pożarów lasu w fazie początkowej (w szczególności pożarów pokrywy gleby), dogaszania pożarzysk,  kontroli  innych zagrożeń pożarowych występujących w bliskim sąsiedztwie lasów, a także do prowadzenia wspólnych działań z jednostkami PSP na terenach leśnych. Patrole obszarów leśnych odbywają się w okresie podwyższonego zagrożenia pożarowego, trwającego od marca do października.

Zakup lekkich samochodów o funkcji patrolowo-gaśniczej stanowi część większego projektu ochrony przeciwpożarowej, na który Lasy Państwowe uzyskały wsparcie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Bierze w nim udział 135 z 430 nadleśnictw w całej Polsce. Celem projektu jest przygotowanie lasów i leśnictwa do zmian klimatu (zwłaszcza w kontekście prognozowanego ocieplenia i wzrostu częstotliwości występowania suszy), a dokładnie sprawne lokalizowanie źródeł zagrożenia i minimalizowanie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach.

 

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.