Asset Publisher Asset Publisher

Turysta mile widziany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, Nadleśnictwo Cybinka udostępnia następujące obiekty edukacyjno - turystyczne:

I.    Ścieżki - Trasy edukacyjne oraz przyrodnicze:

 1. Trasa Pieszo – Rowerowa Urad – Rąpice ( l-ctwo Urad, Białków, Rąpice)
  52°14'35.6"N 14°42'38.5"E,      X:495023.8 Y:207291.6 (Początek ścieżki)

Ścieżka Edukacyjno-Leśna ,,Ptasi Raj” (l-ctwo Sądów)
52°12'09.8"N 14°48'25.3"E,     X:490138.17, Y:213602.53 (Początek ścieżki), w tym wieża widokowa (l-ctwo Sądów) 

52°12'01.4"N 14°48'37.2"E,     X:489864.22 Y:213812.98

Parkingi Leśne i Miejsca Postoju Pojazdów (MPP):

 1. Parking Leśny ,,Przystań w Sosnach’’(l-ctwo Urad, oddz. 39c)
  52°13'17.7"N 14°45'45.4"E,    X:492409.9 Y:210691.7
 2. MPP Rybaki (l-ctwo Maszewo, oddz. 177h,g)
  52°05'03.0"N 14°51'54.8"E,    X:476735.2 Y:216822.7
 3. MPP Sądów (l-ctwo Bargów, oddz. 320d)
  52°13'41.8"N 14°50'22.8"E,    X:492848.55 Y:215993.47
 4. MPP Białków (l-ctwo Białków, oddz. 169g)
  52°09'09.8"N 14°46'11.1"E,     X:484729.61 Y:210732.12
 5. MPP Skarbona (l-ctwo Skarbona, oddz. 150 c)
  52°06'26.3"N 14°54'28.9"E,     X:479140.39 Y:219899.29
 6. MPP Radzików (l-ctwo Radzików, oddz. 85 l)
  52°16'55.3"N 14°52'17.5"E,     X:498697.10 Y:218509.19

II.    Miejsca palenia ognisk:

 1. L-ctwo Urad, oddz. 94c (Wiata Bieganów)
  52°11'41.1"N 14°47'00.3"E,   X:489345.0 Y:211938.0
 2. L-ctwo Bargów, oddz. 340 d (Wiata -Stawy Związkowe)
  52°13'02.4"N 14°51'45.3"E,   X:491541.88 Y:217487.97
 3. L-ctwo Bargów, oddz. 331m (Przystań Kajakowa)
  52°13'10.7"N 14°50'55.4"E,   X:491852.18 Y:216556.96
 4. L –ctwo Sądów, oddz. 109A-g (Wieża Widokowa w Cybince)
  52°12'01.4"N 14°48'37.2"E,   X:489864.22 Y:213812.98
 
Uwaga: Palenie ognia i biwakowanie wymaga pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody Nadleśniczego.
 
Zachęcamy serdecznie do aktywnego wypoczynku w lesie. Na turystów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. 
 
Nasza obecność w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza.  Dla wszystkich, którzy aby dotrzeć do nas potrzebują samochodu czekają liczne parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można w tym miejscu pozostawić auto i już bez zbędnego balastu udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.
 
Dla miłośników piękna przyrody przygotowana została platforma widokowa niedaleko siedziby Nadleśnictwa. Z jej tarasu można podziwiać cały obszar użytku ekologicznego o nazwie „Gęsie bagna” – nazwa zobowiązuje, szczególnie w okresie lęgów ptaków.
 
W naszych Lasach przygotowaliśmy również liczne szlaki turystyczne. Zaprowadzą one nas w najbardziej urokliwe zakątki lasów. Wędrówki piesze i rowerowe to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.
 
Pamiętajmy jednak o kilku poniższych zasadach, których nieprzestrzeganie będzie miało negatywny skutek dla przyrody a w konsekwencji dla nas samych. 
 
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 22/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udostępnienia i korzystania z obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Cybinka zn. Spr. : ZGP.0210.2.2020.MM na terenach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka zabrania się:
Zakłócania ciszy.
Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu.
Połowu ryb – bez zezwolenia.
Niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących objętych ochroną roślin i grzybów i ich części.
Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
Wykonywania wszelkich prac ziemnych.
Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi udostępnionymi do ruchu.
Biwakowania i palenia ognisk bez zgody Nadleśniczego.
Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Nadleśniczego.
Zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby.
Prowadzenia działalności handlowej.
Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
Wstępu do lasu w czasie obowiązywania okresowego zakazu wstępu do lasu z powodów wysokiego zagrożenia pożarowego lub klęsk żywiołowych.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
 
Rachunek bankowy Nadleśnictwa Cybinka:
Bank BS  Rzepin  o/ Cybinka  nr 37 8371  1022  5500  2479  2000  0010