Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe na dostawę sortów BHP

Nadleśnictwo Cybinka informuje o wszczęciu postępowania na dostawę sortów BHP. Zamówienie prowadzone jest w trybie konkurencyjności, na podstawie zarządzenia nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 26.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto poniżej 130 000 złotych.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej.