Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
68 391 13 07; 68 391 11 52
68 391 13 77

ul. Dąbrowskiego 43 69-108 Cybinka

Nadleśniczy
Krzysztof Tomczak
68 391 13 07
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Przepióra
68 391 13 07 w. 29
Główny Księgowy
Danuta Łojek Szczepańska
68 391 13 07 w.21
Inżynier Nadzoru
Bartłomiej Lenard
68 391 13 07 w.33

Dział zagospodarowania

Andrzej Przepióra
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 68 391 13 07 w. 29
Beata Taryma
Specjalista SL ds hodowli lasu
Tel.: 68 391 13 07 w. 43
Mateusz Filipiak
Specjalista SL ds użytkowania lasu
Tel.: 68 391 13 07 w 45
Anna Niestrawska
Specjalista ds marketingu i obrotu drewnem
Tel.: 68 391 13 07 w. 44
Mariusz Mikołajczyk
Specjalista ds ochrony p-poż
Tel.: 68 391 13 07 w. 40; 575658009
Andrzej Asienkiewicz
Specjalista SL ds ochrony lasu, przyrody i łowiectwa
Tel.: 68 3911110 w. 24

Straż Leśna

Stanisław Stradowski
Komendant straży leśnej
Tel.: 575658005
Andrzej Nawrocki
Strażnik leśny
Tel.: 575658006

Dział finansowo - księgowy

Danuta Łojek-Szczepańska
Główny Księgowy
Tel.: 68 391 13 07 w. 21
Jolanta Dworak
Starsza Księgowa
Tel.: 68 391 13 07 w. 23
Anna Barć
Księgowa
Tel.: 68 391 13 07 w. 26
Hanna Mucha
Księgowa
Tel.: 68 391 13 07 w. 35

Dział administracyjny

Marzenna Wilimber
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 68 3911307 w. 36
Robert Taryma
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 68 3911307 w. 32
Małgorzata Mikulska
Sekretarka
Tel.: 683911152
Justyna Żarska
Referent ds administracyjnych
Tel.: 68 391 13 07 w. 37

Inspektor Ochrony Danych

Monika Kowalik
Inspektor Ochrony Danych