Wydarzenia Wydarzenia

Konkursu pt. "Leśna ozdoba na świece Bożonarodzeniową" oraz "Leśny lampion Bożonarodzeniowy".

Nadleśnictwo Cybinka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematyka konkursu związana jest ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

ZASADY   KONKURSU:

- Organizatorem konkursu plastycznego  " Leśna ozdoba na świece Bożonarodzeniową " oraz "Leśny lampion Bożonarodzeniowy", zwanego dalej konkursem jest Nadleśnictwo Cybinka, zwany dalej Organizatorem.

- Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.

-Temat konkursu: - przygotowanie leśnej ozdoby na świece Bożonarodzeniową oraz leśnego lampionu - interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

- Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz uczestnicy placówek oświatowych.

- Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w formacie dowolnym,  wybranymi przez siebie technikami plastycznymi oraz manualnymi. Do każdej pracy należy napisać dołączyć kartkę która zawiera imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie.

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz Internecie i Facebooku. 

- Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

- Do każdej z prac musi być załączona karta zgłoszeniowa oraz klauzura informacyjna.

- Termin i warunki dostarczenia prac: Prace należy dostarczyć/przesłać do siedziby Organizatora,  z dopiskiem konkurs pt.: "Leśna ozdoba na świece Bożonarodzeniową " oraz "Leśny lampion Bożonarodzeniowy" w terminie do 09 grudnia 2019 r. (data wpływu do Nadleśnictwa) na adres: Nadleśnictwo Cybinka, ul. Dąbrowskiego 43 Cybinka, pok. nr. 09. Prace dostarczone/przesłane po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Prace będzie można odebrać w dniu 23.12.2019 r w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka.

- Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez szkoły oraz przedszkola, które reprezentują.

- Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

- Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych zarówno dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu.

- Nagrody zostaną wręczone w dniu  20.12 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa  Cybinka.

-Osoba odpowiedzialna za kontakt w ww. sprawie Beata Taryma tel. 797 012 813

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 REGULAMIN KONKURSU >>>

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU >>>