Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Bożonarodzeniowy 2020

UWAGA KONKURS ! Nadleśnictwo Cybinka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału online w konkursie plastyczno-literackim. Tematyka konkursu związana jest ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

ZASADY KONKURSU ONLINE

     pt. "Leśna ozdoba Bożonarodzeniowa na choinkę" oraz "Leśna rymowanka Bożonarodzeniowa".

 

     Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego pt. "Leśna ozdoba Bożonarodzeniowa na choinkę" oraz "Leśna rymowanka Bożonarodzeniowa", jest Nadleśnictwo Cybinka.

     Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zaprezentowanie swojego talentu.

     Tematem konkursu jest przygotowanie leśnej ozdoby Bożonarodzeniowej na choinkę oraz leśnej rymowanki Bożonarodzeniowej - interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

     Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Cybinka (w załączniku >>>>).

     W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli.

Warunki uczestnictwa

Konkurs plastyczny:
     Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę w formacie dowolnym, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi oraz manualnymi z wykorzystaniem materiałów pochodzących z lasu. W celu nadesłania pracy należy wykonać dwa zdjęcia
z wykonaną ozdobą bożonarodzeniową.
1 zdjęcie – ozdoba bożonarodzeniowa na choinkę (prezentacja pracy).
2 zdjęcie – przygotowana ozdoba wisząca na choince.
     Zdjęcia prosimy przesłać do Nadleśnictwa na poniższy adres e-mail: beata.taryma@zielonagora.lasy.gov.pl
     Każde zdjęcie powinno być opisane w poniższy sposób:
- Ozdoba Bożonarodzeniowa na choinkę autorstwa …….. ………………….., ucznia z … klasy, szkoły…………………………. w ……………………………..

- Ozdoba Bożonarodzeniowa na choinkę autorstwa …….. ………………….., przedszkolaka z…………………………. uczęszczającego do ……………………………..
- Ozdoba Bożonarodzeniowa na choinkę autorstwa …….. ………………….., (kategoria dorośli) z miejscowości ……………………………..
     Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie.

Konkurs literacki:
     Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać jedną rymowankę bożonarodzeniową. Pracę prosimy przesłać do Nadleśnictwa na poniższy adres e-mail: beata.taryma@zielonagora.lasy.gov.pl
     Praca powinna być opisana w poniższy sposób:
- Rymowanka Bożonarodzeniowa autorstwa …….. ………………….., u c znia z … klasy, szkoły…………………………. w ……………………………..
- Rymowanka Bożonarodzeniowa autorstwa …….. ………………….., przedszkolaka z…………………………. uczęszczającego do ……………………………..
- Rymowanka Bożonarodzeniowa autorstwa …….. ………………….., (kategoria dorośli) z miejscowości ……………………………..
     Uczestnicy konkursu przygotowują prace indywidualnie.

     Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz Internecie i Facebooku.
     Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
     Do każdej z prac musi być załączona karta zgłoszeniowa oraz klauzura informacyjna.

Termin i warunki dostarczenia prac:
     Prace należy dosłać do Nadleśnictwa na podany adres e-mail: beata.taryma@zielonagora.lasy.gov.pl, w terminie do 30 grudnia 2020 r.
     Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród:
     O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

     Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
     Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum cztery prace w 5 grupach wiekowych:

I grupa - przedszkola
II grupa - klasy 1-3
III grupa - klasy 4-6
IV grupa – gimnazja, 7 i 8 klasa
V grupa - dorośli

     Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
     Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni przez Nadleśnictwo na podane adresy e-mail.
     Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
     Osoba odpowiedzialna za kontakt w ww. sprawie Beata Taryma tel. 797 012 813

ŻYCZYMY WSZYSTKIM POWODZENIA

REGULAMIN KONKURSU >>>>

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU >>>>