Asset Publisher Asset Publisher

Turysta mile widziany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, Nadleśnictwo Cybinka udostępnia następujące obiekty edukacyjno - turystyczne:

I.    Ścieżki - Trasy edukacyjne oraz przyrodnicze:

 1. Trasa Pieszo – Rowerowa Urad – Rąpice ( l-ctwo Urad, Białków, Rąpice)
  52°14'35.6"N 14°42'38.5"E,      X:495023.8 Y:207291.6 (Początek ścieżki)

Ścieżka Edukacyjno-Leśna ,,Ptasi Raj” (l-ctwo Sądów)
52°12'09.8"N 14°48'25.3"E,     X:490138.17, Y:213602.53 (Początek ścieżki), w tym wieża widokowa (l-ctwo Sądów) 

52°12'01.4"N 14°48'37.2"E,     X:489864.22 Y:213812.98

Parkingi Leśne i Miejsca Postoju Pojazdów (MPP):

 1. Parking Leśny ,,Przystań w Sosnach’’(l-ctwo Urad, oddz. 39c)
  52°13'17.7"N 14°45'45.4"E,    X:492409.9 Y:210691.7
 2. MPP Rybaki (l-ctwo Maszewo, oddz. 177h,g)
  52°05'03.0"N 14°51'54.8"E,    X:476735.2 Y:216822.7
 3. MPP Sądów (l-ctwo Bargów, oddz. 320d)
  52°13'41.8"N 14°50'22.8"E,    X:492848.55 Y:215993.47
 4. MPP Białków (l-ctwo Białków, oddz. 169g)
  52°09'09.8"N 14°46'11.1"E,     X:484729.61 Y:210732.12
 5. MPP Skarbona (l-ctwo Skarbona, oddz. 150 c)
  52°06'26.3"N 14°54'28.9"E,     X:479140.39 Y:219899.29
 6. MPP Radzików (l-ctwo Radzików, oddz. 85 l)
  52°16'55.3"N 14°52'17.5"E,     X:498697.10 Y:218509.19

II.    Miejsca palenia ognisk:

 1. L-ctwo Urad, oddz. 94c (Wiata Bieganów)
  52°11'41.1"N 14°47'00.3"E,   X:489345.0 Y:211938.0
 2. L-ctwo Bargów, oddz. 340 d (Wiata -Stawy Związkowe)
  52°13'02.4"N 14°51'45.3"E,   X:491541.88 Y:217487.97
 3. L-ctwo Bargów, oddz. 331m (Przystań Kajakowa)
  52°13'10.7"N 14°50'55.4"E,   X:491852.18 Y:216556.96
 4. L –ctwo Sądów, oddz. 109A-g (Wieża Widokowa w Cybince)
  52°12'01.4"N 14°48'37.2"E,   X:489864.22 Y:213812.98
 
Uwaga: Palenie ognia i biwakowanie wymaga pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody Nadleśniczego.
 
Zachęcamy serdecznie do aktywnego wypoczynku w lesie. Na turystów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. 
 
Nasza obecność w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza.  Dla wszystkich, którzy aby dotrzeć do nas potrzebują samochodu czekają liczne parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można w tym miejscu pozostawić auto i już bez zbędnego balastu udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.
 
Dla miłośników piękna przyrody przygotowana została platforma widokowa niedaleko siedziby Nadleśnictwa. Z jej tarasu można podziwiać cały obszar użytku ekologicznego o nazwie „Gęsie bagna” – nazwa zobowiązuje, szczególnie w okresie lęgów ptaków.
 
W naszych Lasach przygotowaliśmy również liczne szlaki turystyczne. Zaprowadzą one nas w najbardziej urokliwe zakątki lasów. Wędrówki piesze i rowerowe to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.
 
Pamiętajmy jednak o kilku poniższych zasadach, których nieprzestrzeganie będzie miało negatywny skutek dla przyrody a w konsekwencji dla nas samych. 
 
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 22/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udostępnienia i korzystania z obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Cybinka zn. Spr. : ZGP.0210.2.2020.MM na terenach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka zabrania się:
Zakłócania ciszy.
Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu.
Połowu ryb – bez zezwolenia.
Niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących objętych ochroną roślin i grzybów i ich części.
Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
Wykonywania wszelkich prac ziemnych.
Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi udostępnionymi do ruchu.
Biwakowania i palenia ognisk bez zgody Nadleśniczego.
Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Nadleśniczego.
Zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby.
Prowadzenia działalności handlowej.
Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
Wstępu do lasu w czasie obowiązywania okresowego zakazu wstępu do lasu z powodów wysokiego zagrożenia pożarowego lub klęsk żywiołowych.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
 
Rachunek bankowy Nadleśnictwa Cybinka:
Bank BS  Rzepin  o/ Cybinka  nr 37 8371  1022  5500  2479  2000  0010  

PLACES AND OBJECTS

Forest is not only an enterprise that has addressed people's needs for centuries but also a place of recreation and rest. The forests of Cybinka Forest District also serve the recreational purpose.

The forest district has prepared parking places within the area of Białków equipped with roofing, table, benches and information boards. A "Bieganów" environment and forest trail is undoubtedly an interesting spot where covered places of rest can be found as well as seven theme stops with reference boards. A walking path is also set together with walk-and-bike and bike cross routes. The length of the route is 5 km and estimated walking time is 3 hours. Educational route called "Bird paradise" is on the outskirts of Cybinka and starts off at the forest district headquarters and finds its ending at the observation tower on ecological land bearing the name of "Former-mine Hollow". The tower operates all year round and is used for bird watching (countless ducks, wild goose and cranes). It is admission free. A canoe trail finds its way throughout the forest district. The River Pliszka - Lake Wielicko - The River Odra - around 20 kilometres, The River Ilanka from Maczków to the River Odra - around 6 kilometres. In Sądów sub-district a canoe landing stage is being developed. Horse tourism is becoming more and more popular therefore special paths have been designated in the forest district.