Asset Publisher Asset Publisher

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż zestawu urządzeń na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu do obserwacji naziemnej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Cybinka

Nadleśnictwo Cybinka ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn:

"Dostawa i montaż zestawu urządzeń, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu, do obserwacji naziemnej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Cybinka"

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, treść ogłoszenia, SWZ oraz załączniki do SWZ znajdują się poniżej w zakładce "Materiały do pobrania"