Wydawca treści Wydawca treści

Turysta mile widziany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, udostępnia następujące obiekty edukacyjno - turystyczne:
 
Obiekty edukacyjne:
 

Ścieżki - Trasy edukacyjne oraz przyrodnicze:

 1. Trasa Pieszo – Rowerowa Urad – Rąpice ( l-ctwo Urad, Białków, Rąpice)

52°14’35,6’’N 14°42’38,5’’E, X:495023,8 Y:207291,6 (Początek ścieżki)

 1. Ścieżka Edukacyjno-Leśna ,,Ptasi Raj” (l-ctwo Sądów)

52°12’10,7’’N 14°48’24,5’’ X:490164,8 Y:213588,6 (Początek ścieżki), w tym wieża widokowa (l-ctwo Sądów) 52°12’01,1’’N 14°51’54,8’’E, X:476735,2 Y:216822,7

Parkingi Leśne i Miejsca Postoju Pojazdów (MPP):

 1. Parking Leśny ,,Przystań w Sosnach’’(l-ctwo Urad, oddz. 39c)

52°13’17,7’’N 14°45’45,4’’E, X:492409,9 Y:210691,7

 1. MPP Rybaki (l-ctwo Maszewo, oddz. 177h,g)

52°05’03,0N 14°51’54,8’’E, X:476735,2 Y:216822,7

 1. MPP Sądów (l-ctwo Bargów, oddz. 320d)

52°13’14,3’N 14°50’22,7’’E, X:492833,4 Y:215990,2

 1. MPP Białków (l-ctwo Białków, oddz. 169g)

52°09’10,0’’N 14°49’10,0’’E, X:497055,2 Y:214851,2

 1. MPP Skarbona (l-ctwo Skarbona, oddz. 150 c)

52°06’26,3’’N 14°54’28,9’’E, X:479140,39 Y:219899,29

Miejsca palenia ognisk:

 1. L-ctwo Urad, oddz. 94c (Wiata Bieganów)

52°11’41,1’N 14°47’00,3’’E, X:489345,0 Y:211938,0

 1. L-ctwo Bargów, oddz. 340 d (Stawy Związkowe)

52°13’015’’N 14°51’47,8’’E, X:491512,2 Y:2117532,5

 1. L-ctwo Bargów, oddz. 331m (Przystań Kajakowa)

52°13’12,2’’N 14°50’59,5’’E, X:491895,8 Y:21637,0

 1. L –ctwo Sądów, oddz. 109A-g (Wieża Widokowa)

52°13’12,2’’N 14°50’59,5’’E, X:491895,8 Y:21637,0

 
Uwaga: Palenie ognia i biwakowanie wymaga pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody Nadleśniczego.
 
Zachęcamy serdecznie do aktywnego wypoczynku w lesie. Na turystów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. 
 
Nasza obecność w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza.  Dla wszystkich, którzy aby dotrzeć do nas potrzebują samochodu czekają liczne parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można w tym miejscu pozostawić auto i już bez zbędnego balastu udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.
 
Dla miłośników piękna przyrody przygotowana została platforma widokowa niedaleko siedziby Nadleśnictwa. Z jej tarasu można podziwiać cały obszar użytku ekologicznego o nazwie „Gęsie bagna” – nazwa zobowiązuje, szczególnie w okresie lęgów ptaków.
 
W naszych Lasach przygotowaliśmy również liczne szlaki turystyczne. Zaprowadzą one nas w najbardziej urokliwe zakątki lasów. Wędrówki piesze i rowerowe to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.
 
Pamiętajmy jednak o kilku poniższych zasadach, których nieprzestrzeganie będzie miało negatywny skutek dla przyrody a w konsekwencji dla nas samych. 
 
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 3/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 22 styczeń 2015 r. w sprawie procedur udostępniania obiektów oraz powierzchni leśnych na terenie Nadleśnictwa Cybinka (zn. spr.: S.715.1.2015) na terenach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka zabrania się:
Zakłócania ciszy.
Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu.
Połowu ryb – bez zezwolenia.
Niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących objętych ochroną roślin i grzybów i ich części.
Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
Wykonywania wszelkich prac ziemnych.
Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi udostępnionymi do ruchu.
Biwakowania i palenia ognisk bez zgody Nadleśniczego.
Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Nadleśniczego.
Zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby.
Prowadzenia działalności handlowej.
Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
Wstępu do lasu w czasie obowiązywania okresowego zakazu wstępu do lasu z powodów wysokiego zagrożenia pożarowego lub klęsk żywiołowych.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
REGULAMINY - do pobrania:
 
 Regulamin korzystania z Wiaty przy Ścieżce Edukacyjnej Bieganów Nadleśnictwa Cybinka
 Regulamin korzystania z Pola Biwakowego Maczków Nadleśnictwa Cybinka
 Regulamin korzystania z Przystani Kajakowej Nadleśnictwa Cybinka oraz Zarządzenie w tej sprawie
 Regulamin korzystania z Wiaty przy Stawach Związkowych Nadleśnictwa Cybinka
Rachunek bankowy Nadleśnictwa Cybinka:
Bank BS  Rzepin  o/ Cybinka  nr 37 8371  1022  5500  2479  2000  0010  

Miejsca i obiekty

Las jest nie tylko przedsiębiorstwem gospodarczym, które od wieków zaspokajało potrzeby ludzkie, ale także miejscem rekreacji i wypoczynku. Lasy nadleśnictwa Cybinka pełnią także funkcję rekreacyjną.

Nadleśnictwo przygotowało parkingi leśne np. w obrębie Białków, wyposażone w zadaszenie, stół, ławy, tablice informacyjne.
 
Niewątpliwie ciekawym miejscem jest Ścieżka Przyrodniczo- Leśna „Bieganów", przy której znajdziemy zadaszone miejsca odpoczynku, 7 przystanków tematycznych z tablicami poglądowymi, wyznaczona jest trasa piesza, pieszo-rowerowa i trasa krosu rowerowego. Długość ścieżki ma 5 km, a przewidywany czas jej przejścia to 3 godziny.
 
Ścieżka edukacyjna „Ptasi Raj" leży na obrzeżach Cybinki, zaczyna się przy siedzibie nadleśnictwa, a kończy przy wieży widokowej, na użytku ekologicznym „Zapadlisko pokopalniane". Wieża jest czynna przez cały rok. Służy do obserwacji ptactwa, licznie tu występujących kaczek, dzikich gęsi, żurawi.
 
Wstęp bezpłatny.
 
Przez nadleśnictwo ciągnie się szlak kajakowy - rzeka Pliszka - jezioro Wielicko - Odra - ok. 20km., szlak kajakowy na rzece Ilanka od Maczkowa do Odry - ok. 6 km. W leśnictwie Sądów powstaje przystań kajakowa.
 
Coraz popularniejsza staje się turystyka konna - na terenie nadleśnictwa wytyczono również ścieżki do jazdy konnej.
 
Odwiedź również portal czaswlas.pl