Wydawca treści Wydawca treści

Turysta mile widziany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, Nadleśnictwo Cybinka udostępnia następujące obiekty edukacyjno - turystyczne:

I.    Ścieżki - Trasy edukacyjne oraz przyrodnicze:

 1. Trasa Pieszo – Rowerowa Urad – Rąpice ( l-ctwo Urad, Białków, Rąpice)
  52°14'35.6"N 14°42'38.5"E,      X:495023.8 Y:207291.6 (Początek ścieżki)

Ścieżka Edukacyjno-Leśna ,,Ptasi Raj” (l-ctwo Sądów)
52°12'09.8"N 14°48'25.3"E,     X:490138.17, Y:213602.53 (Początek ścieżki), w tym wieża widokowa (l-ctwo Sądów) 

52°12'01.4"N 14°48'37.2"E,     X:489864.22 Y:213812.98

Parkingi Leśne i Miejsca Postoju Pojazdów (MPP):

 1. Parking Leśny ,,Przystań w Sosnach’’(l-ctwo Urad, oddz. 39c)
  52°13'17.7"N 14°45'45.4"E,    X:492409.9 Y:210691.7
 2. MPP Rybaki (l-ctwo Maszewo, oddz. 177h,g)
  52°05'03.0"N 14°51'54.8"E,    X:476735.2 Y:216822.7
 3. MPP Sądów (l-ctwo Bargów, oddz. 320d)
  52°13'41.8"N 14°50'22.8"E,    X:492848.55 Y:215993.47
 4. MPP Białków (l-ctwo Białków, oddz. 169g)
  52°09'09.8"N 14°46'11.1"E,     X:484729.61 Y:210732.12
 5. MPP Skarbona (l-ctwo Skarbona, oddz. 150 c)
  52°06'26.3"N 14°54'28.9"E,     X:479140.39 Y:219899.29
 6. MPP Radzików (l-ctwo Radzików, oddz. 85 l)
  52°16'55.3"N 14°52'17.5"E,     X:498697.10 Y:218509.19

II.    Miejsca palenia ognisk:

 1. L-ctwo Urad, oddz. 94c (Wiata Bieganów)
  52°11'41.1"N 14°47'00.3"E,   X:489345.0 Y:211938.0
 2. L-ctwo Bargów, oddz. 340 d (Wiata -Stawy Związkowe)
  52°13'02.4"N 14°51'45.3"E,   X:491541.88 Y:217487.97
 3. L-ctwo Bargów, oddz. 331m (Przystań Kajakowa)
  52°13'10.7"N 14°50'55.4"E,   X:491852.18 Y:216556.96
 4. L –ctwo Sądów, oddz. 109A-g (Wieża Widokowa w Cybince)
  52°12'01.4"N 14°48'37.2"E,   X:489864.22 Y:213812.98
 
Uwaga: Palenie ognia i biwakowanie wymaga pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody Nadleśniczego.
 
Zachęcamy serdecznie do aktywnego wypoczynku w lesie. Na turystów czekają przygotowane w najatrakcyjniejszych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. 
 
Nasza obecność w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza.  Dla wszystkich, którzy aby dotrzeć do nas potrzebują samochodu czekają liczne parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można w tym miejscu pozostawić auto i już bez zbędnego balastu udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.
 
Dla miłośników piękna przyrody przygotowana została platforma widokowa niedaleko siedziby Nadleśnictwa. Z jej tarasu można podziwiać cały obszar użytku ekologicznego o nazwie „Gęsie bagna” – nazwa zobowiązuje, szczególnie w okresie lęgów ptaków.
 
W naszych Lasach przygotowaliśmy również liczne szlaki turystyczne. Zaprowadzą one nas w najbardziej urokliwe zakątki lasów. Wędrówki piesze i rowerowe to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.
 
Pamiętajmy jednak o kilku poniższych zasadach, których nieprzestrzeganie będzie miało negatywny skutek dla przyrody a w konsekwencji dla nas samych. 
 
Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 22/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie udostępnienia i korzystania z obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Cybinka zn. Spr. : ZGP.0210.2.2020.MM na terenach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka zabrania się:
Zakłócania ciszy.
Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, płoszenia zwierząt, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu.
Połowu ryb – bez zezwolenia.
Niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów oraz zbioru dziko występujących objętych ochroną roślin i grzybów i ich części.
Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
Wykonywania wszelkich prac ziemnych.
Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi udostępnionymi do ruchu.
Biwakowania i palenia ognisk bez zgody Nadleśniczego.
Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Nadleśniczego.
Zaśmiecania terenu, pozostawiania resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczania wód powietrza i gleby.
Prowadzenia działalności handlowej.
Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
Wstępu do lasu w czasie obowiązywania okresowego zakazu wstępu do lasu z powodów wysokiego zagrożenia pożarowego lub klęsk żywiołowych.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
 
Rachunek bankowy Nadleśnictwa Cybinka:
Bank BS  Rzepin  o/ Cybinka  nr 37 8371  1022  5500  2479  2000  0010  

Miejsca i obiekty

Las jest nie tylko przedsiębiorstwem gospodarczym, które od wieków zaspokajało potrzeby ludzkie, ale także miejscem rekreacji i wypoczynku. Lasy nadleśnictwa Cybinka pełnią także funkcję rekreacyjną.

Nadleśnictwo przygotowało parkingi leśne np. w obrębie Białków, wyposażone w zadaszenie, stół, ławy, tablice informacyjne.
 
Ścieżka edukacyjna „Ptasi Raj" leży na obrzeżach Cybinki, zaczyna się przy siedzibie nadleśnictwa, a kończy przy wieży widokowej, na użytku ekologicznym „Zapadlisko pokopalniane". Wieża jest czynna przez cały rok. Służy do obserwacji ptactwa, licznie tu występujących kaczek, dzikich gęsi, żurawi.
 
Wstęp bezpłatny.
 
Przez nadleśnictwo ciągnie się szlak kajakowy - rzeka Pliszka - jezioro Wielicko - Odra - ok. 20km., szlak kajakowy na rzece Ilanka od Maczkowa do Odry - ok. 6 km. W leśnictwie Sądów powstała przystań kajakowa.
 
Odwiedź również portal czaswlas.pl