Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Kompleksy leśne nadleśnictwa Cybinka, mają oprócz walorów gospodarczych i rekreacyjnych również wartość edukacyjną.

Kompleksy leśne nadleśnictwa Cybinka, mają oprócz walorów gospodarczych i rekreacyjnych również wartość edukacyjną.
  1. Trasa Pieszo – Rowerowa Urad – Rąpice ( l-ctwo Urad, Białków, Rąpice)
    52°14'35.6"N 14°42'38.5"E, X:495023.8 Y:207291.6 (Początek ścieżki)
  2. Ścieżka Edukacyjno-Leśna ,,Ptasi Raj” (l-ctwo Sądów)
    52°12'09.8"N 14°48'25.3"E, X:490138.17, Y:213602.5 zaczyna się przy siedzibie nadleśnictwa, a kończy przy wieży widokowo- obserwacyjnej na obszarze użytku ekologicznego „Zapadliska pokopalniane ", można tutaj obserwować liczne gatunki ptactwa takie jak: dzikie gęsi, żurawie, kaczki.
  3. Sala edukacyjna w siedzibie Nadleśnictwa wyposażona w przyjazne dla dzieci meble oraz infrastrukturę edukacyjną, która w ciekawy sposób przyczyni się do zgłębienia leśnych tematów.