Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o sprzedaży polowań

OGŁOSZENIE

O wszczęciu postępowania dotyczącego sprzedaży polowań, organizowanych przez Nadleśnictwo Cybinka dla myśliwych oraz towarzyszących im osób kierowanych przez Kupującego, na terenach łowieckich Ośrodka Hodowli Zwierzyny,  Nadleśnictwa Cybinka, obwód wyłączony z wydzierżawienia nr 107

Nadleśnictwo Cybinka z siedzibą w ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka, ogłasza postępowanie w zakresie wyboru  biura polowań celem sprzedaży polowań, organizowanych przez Nadleśnictwo Cybinka dla myśliwych, oraz towarzyszących im osób, kierowanych przez kupującego, na terenach łowieckich OHZ Nadleśnictwa Cybinka, obwód nr 107

Proponowany okres zawarcia umowy – 2 lata: sezony 2019/2020, oraz 2020/2021

Oferta cenowa i oferta ilościowa zwierzyny, wraz z regulaminem przetargu, jest dostępna na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Cybinka:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_cybinka

Osobą upoważnioną z ramienia Nadleśnictwa do kontaktów w sprawie postępowania jest: Robert Taryma tel 68 391 13 07 wew. 32

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Nadleśnictwa Cybinka ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka.
Termin składania ofert: 14.03.2019r. do godziny 12:30.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w dniu 14.03.2019r. o godzinie 13:00
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji.
Przedmiotowe postępowanie nie ma charakteru zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia  2004r (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 1986). Prawo zamówień publicznych i nie podlega przepisom tej ustawy.
Oferentowi nie przysługuje prawo do protestów i odwołań .
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podanych przyczyn

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Cybinka.


Oferta łowiecka

Na terenie nadleśnictwa Cybinka znajduje się 6 obwodów łowieckich. 5 z nich jest dzierżawionych przez Polski Związek Łowiecki. Ośrodek Hodowli Zwierzyny należy do nadleśnictwa.

Obwody łowieckie nadleśnictwa Cybinka to:
  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny,
  • „Wieniec" Budachów,
  • „Tumak" Cybinka,
  • 2 obwody „Czajka" Zielona Góra,
  • „Sokół" Krosno Odrzańskie.
 
Zwierzyna łowna na tym terenie to przede wszystkim jelenie, sarny i dziki.
Na terenie nadleśnictwa Cybinka istnieją urządzenia turystyczne, nieudostępnione do ogólnego użytku, wykorzystywane przez koła łowieckie jako śniadaniska z zadaszeniem, stołami, ławami, miejscem do grillowania i palenia ognisk.