Wydawca treści Wydawca treści

Trasy rowerowe

  1. Trasa na terenie Nadleśnictwa Cybina - Urad-Rąpice - długość trasy: 26,0 km.

Przejeżdżając wzdłuż trasy ciągnącej z Krzesińskiego Parku Krajobrazowego na północ nadleśnictwa, spotykamy się z Rezerwatem „Młodno”, niegdyś jeziorem które uległo storfowaceniu. Ostatecznie stało się teraz ostoją żółwia błotnego, oraz wielu innych cennych gatunków roślin i zwierząt. W dalszej części trasy przejeżdżamy przez wieś Białków, gdzie możemy zwiedzić skansen Poleski, zaznajomić się z kulturą, która wraz z Ludnością przyjechała z kresów wschodnich, oraz zobaczyć i wejść do kościoła który został wzniesiony w XVIIIw. Poruszając się dalszą częścią trasy na północ przed wjazdem do Cybinki trafiamy na cmentarz wojenny, gdzie zostali pochowani żołnierze radzieccy, którzy polegli podczas wyzwalania Cybinki
i okolic.

W Cybince umieszczono aż dwa potężne cmentarze, na których pochowano prawie pięć tysięcy radzieckich żołnierzy z 33 Armii gen. Cwietajewa poległych na linii Odry od lutego do maja 1945 r. Nawet po śmierci nie są równi. 566 oficerów spoczywa w centrum miasta (przy ul. Lwowskiej), a 3600 zwykłych żołnierzy – niemal poza jego granicami, przy ul. Białkowskiej. Wyjeżdżając z Cybinki w stronę Sądowa, posiadamy ciekawy użytek ekologiczny „Zapadliska Pokopalniane II” z wieżą widokową, gdzie gniazduje wiele ciekawych gatunków ptaków w tym, głównie gęś gęgawa, jedyny z naszych rodzimych gatunków gęsi. W bezpośrednim sąsiedztwie jest także kolejny użytek ekologiczny o nazwie „Zapadliska pokopalniane ” czyli powstałe niegdyś  w wyniku działania kopalni węgla brunatnego na skutek zapadania się podziemnych wyrobisk oczka wodne. Jadąc dalszą częścią trasy przejeżdżamy przez urokliwą rzekę o nazwie Pliszka, której bieg ciągnie nieopodal do ujścia do Rzeki Odry, oraz przez której odcinek czynnie przepływają spływy kajakowe. Zbaczając z trasy, obok Sądowa mamy jeszcze użytek ekologiczny o nazwie „Wełnianka”, a także dwa pomniki przyrody. W sąsiedniej miejscowości Radzików można także zwiedzić Kościół filialny z 1712 r. i zespół dworski neobarokowy z parkiem w Radzikowie.

  1. Szlaki gminne

Szlak czerwony „Wstęga Odry i Doliny Szlauby”

- długość trasy po stronie niemieckiej wynosi około 70,0 km

- długość trasy po stronie polskiej wynosi około 40,0 km

Szlak rowerowy ma kształt wstęgi, która przebiega przez Dolinę Szlauby, Środkową Dolinę Odry oraz Gminę Cybinka.

  1. Szlaki powiatowe

Szlak czerwony z Krosna Odrzańskiego do Rzepina

Długość około 50,0 km