Wydawca treści Wydawca treści

Warto zobaczyć

Na obszarze nadleśnictwa Cybinka warto jest się zatrzymać, zarówno w ciekawych obiektach przyrodniczych, jak i historycznych.

Miejsca warte zobaczenia: 
 • Kaplica w okolicy Drzeniowa
  W lasach koło Drzeniowa są ruiny dużej, przepięknej niegdyś kaplicy. Napis głosi, że zbudowano ją w 25 roku, ale czy to 1825, czy 1925, nie wiemy. Mieszkańcy tej wsi postanowili odsłonić zarośnięte resztki budowli, żeby pokazać je odwiedzającym ten rejon. To fragment projektu, na który wieś dostała pieniądze z Unii. W planach jest nasadzenie dębowej alei.

 • dawna osada w Puszczy Rzepińskiej
  Na granicy leśnictw Sarnowo-Nowy Świat, można oglądać ruiny dawnego założenia pałacowego. 
  Okolice Grodna to dość tajemnicze miejsce. Po tętniącej życiem wsi, która istniała ponad 600 lat, pozostały zaledwie nikłe ślady w lesie: wyglądające zza zarośli zawalone ściany budynków, sterty gruzu, kwitnące wiosną przebiśniegi. Czas zrobił swoje. Urokliwe miejsce na rowerowe wycieczki. 
 • rzeka Pliszka
  Podobnie jak Ilanka jest prawobrzeżnym dopływem Odry wpadającym do niej w pobliżu wsi Urad. Całkowita długość cieku wynosi 65,7 km i w całości przepływa przez teren województwa lubuskiego. Pliszka bierze początek z położonego na wysokości 101,3 m npm. Jeziora Malcz Pólnocny. Warto podkreślić ten fakt, gdyż rozpowszechnił się mylny pogląd, że wypływa z Jeziora Łagowskiego, co dotyczy jej lewobrzeżnego dopływu – Łagowy. Różnica poziomów od źródła do jej ujścia wynosi ok. 78 m co powoduje, że rzeka na większości odcinków charakteryzuje się wartkim nurtem.
 • rzeka Ilanka
  Na południowy – wschód od Torzymia w niewielkiej dolince leżą dwa małe, połączone ze sobą jeziorka: Trawno i Trawienko. Stąd właśnie bierze swój początek jedna z najpiękniejszych rzek Środkowego Nadodrza – Ilanka, będąca prawobrzeżnym, bezpośrednim dopływem Odry. Całkowita długość cieku wynosi 54,2 km
Niewątpliwą atrakcją nadleśnictwa są zwarte kompleksy leśne, a wśród nich ścieżki przyrodniczo-leśne: Bieganów (5km), jest ona przeznaczona zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, ścieżka edukacyjna „Ptasi Raj", mająca swój początek przy nadleśnictwie w Cybince.
 
Na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego warte obejrzenia jest Muzeum Bociana Białego w Kłopocie (Kłopot 24), czynne od wtorku do niedzieli. Kłopot jest nazywany bocianią wioską, ma najliczniejsze siedlisko bocianów w Polsce zachodniej. W Kłopocie można również obejrzeć pozostałości mostu, który niegdyś łączył wieś z Eisenhuttenstadt (Niemcy), a został zniszczony w 1945 roku.
 
Ciekawe są chrobotkowe lasy w okolicach Bytomca ze specyficzną roślinnością - chrobotkiem reniferowym.
 
Warty uwagi jest także cmentarz żołnierzy radzieckich w Cybince, gdzie spoczywa ok. 10 tys. żołnierzy.