Asset Publisher Asset Publisher

BIURO POLOWAŃ "HUBERTUS"

      Nadleśnictwo Cybinka w Cybince zaprasza myśliwych na polowania na zwierzynę łowną w OHZ nr 107 Nadleśnictwa Cybinka. Wykupienie polowania odbywa się bezpośrednio przez Biuro Polowań „HUBERTUS”.
Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Cybinka składa się z jednego obwodu łowieckiego o łącznej powierzchni niemal 8000ha z prawie 7000ha gruntów leśnych Tereny obwodu łowieckiego nr 107 obfitują w zwierzynę grubą – w ciągu sezonu łowieckiego pozyskujemy kilkadziesiąt jeleni i dzików których trofea nierzadko wyceniane są medalowo. Poza jeleniem i dzikiem w swojej ofercie posiadamy także możliwość polowania na sarny oraz całą gamę drapieżników, zależnie od kalendarza polowań.
Polowanie zamówić można przesyłając drogą elektroniczną wypełniony, znajdujący się poniżej druk zamówienia polowania. Zakwaterowanie, wyżywienie oraz pozostałe usługi nie stanowiące oferty cenowej, myśliwi organizują we własnym zakresie. Po dopełnieniu formalności i akceptacji zamówienia przez Nadleśnictwo Cybinka, wymagana jest zapłata zaliczki na konto Nadleśnictwa Cybinka.

     Wpłata zaliczki powinna nastąpić w złotych polskich w kwocie określonej przez Nadleśnictwo. Zwrot niewykorzystanej zaliczki nastąpi w złotych polskich (PLN) po zakończonym i rozliczonym polowaniu na konto wskazane przez klienta. Ewentualne koszty związane z zamianą waluty w wyniku przelewów ponosi w całości klient. Po wpłynięciu na konto Nadleśnictwa całości zaliczki pomiędzy Nadleśnictwem Cybinka, a myśliwym lub przedstawicielem myśliwych nastąpi zawarcie umowy. Po wykonanym polowaniu wystawione zostaną faktury w złotych polskich (PLN), które będą przekazane myśliwemu lub przedstawicielowi myśliwych. Poniżej przekazujemy informacje do bazy noclegowo - wyżywieniowej. Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu:

Język polski i niemiecki:
+48 606 870 019 Nadleśniczy: Krzysztof Tomczak

Język polski i francuski:
+48 602 628 150 Hotel Leśny Zajazd w Rzepinie: Janusz Szymański

Język polski i angielski:
+48 661 839 702 St. Spec. SL ds. Ochrony Lasu i Łowiectwa: Andrzej Asienkiewicz

Język polski:
+48 606 870 015 Leśniczy ds. Łowieckich: Andrzej Frątczak


Adres do korespondencji email: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl

Konto sprzedającego:

PKO Bank Polski 44 1020 5402 0000 0102 0115 2743

 

OFERTA NA SEZON 2024/2025

 

- Jelenie byki 17 szt,
- Jelenie łanie 17 szt,
- Jelenie cielęta: 7 szt,
- Sarny rogacze: 8 szt,
- Sarny kozy: 8 szt,
- Sarny koźlęta: 2 szt,
- Dziki bez ograniczeń
- Drapieżniki bez ograniczeń

Zapraszamy do rezerwacji terminów na polowanie podczas rykowiska.