Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.
Przeprowadzone na terenie nadleśnictwa w roku 2006 prace glebowo-siedliskowe, przyniosły sporo zmian w klasyfikacji siedlisk. Wzrósł udział siedlisk żyźniejszych, a plan urządzenia lasu na lata 2006-2015 określił większy udział rębni częściowych niż zupełnych.
 
Nasiennictwo 
Aby hodować piękne, zdrowe drzewostany Nadleśnictwo dysponuje własną, rodzimą bazą nasienną, którą stanowią:
 • wyłączony drzewostan nasienny sosnowy o pow. 35,46  ha
 • gospodarcze drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 351,45 ha, w tym: 
  o sosna – 313,30 ha
  o dąb bezszypułkowy – 19,40 ha
  o dąb szypułkowy – 15,88 ha
  o olsza czarna – 2,87 ha
 • 8 uznanych drzew doborowych
 • zarejestrowane źródła nasion – daglezji, jawora, olszy szarej, czereśni ptasiej, lipy drobnolistnej oraz graba. 

 

Uprawy pochodne
Z nasion wybranych  WDN  Nadleśnictwo założyło uprawy pochodne, które po osiągnięciu wieku obradzania nasion stanowić będą bazę nasienną. Założono uprawy pochodne dla gatunków: 
 • So – sosna zwyczajna – 434,07 ha                
 • Db.b – dąb bezszypułkowy – 19,41 ha
 • So cz – sosna czarna – 3,18 ha
 • Bk – buk zwyczajny – 9,57 ha
 • Brz – brzoza brodawkowata – 3,21 ha

 

Szkółkarstwo
Bardzo istotne znaczenie dla jakości zakładanych upraw ma materiał sadzeniowy. Nadleśnictwo korzysta z materiału sadzeniowego produkowanego na własnej szkółce leśnej znajdującej się w Leśnictwie Nowy Świat, o łącznej powierzchni manipulacyjnej – 7,40 ha i produkcyjnej  - 5,042 ha.
Szkółka składa się z części gruntowej oraz  namiotów foliowych szt. 2.. Pod namiotami produkujemy sadzonki do szkółkowania, częściowo do sadzenia. Szkółka Leśna Radzików produkuje około 2,0 mln sadzonek rocznie, z czego gatunki liściaste stanowią około 35% (tj. około 700 tys. szt.)
Szkółka wyposażona jest w:
 • urządzenia deszczująco-zamgławiające
 • zaplecze magazynowe i socjalne
 • stałe pole kompostowe
 • niezbędne maszyny i urządzenia techniczne
 
 
Nadleśnictwo Cybinka prowadząc hodowlę lasu zajmuje się:
 • w ramach odnowień - sadzeniem lasu lub na siedliskach uboższych, siewem (siewy wymagają częstszych zabiegów pielęgnacyjnych i wykonywania czyszczeń), zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną na tym terenie preferuje się dąb,
 • odnowieniami pod osłoną drzewostanu, tak aby w uprawach i młodnikach znalazły się kępy starodrzewia (do 10%), ponieważ są one ostoją owadów, grzybów i innych organizmów,
 • podsadzeniami produkcyjnymi szczególnie w drzewostanach sosnowych,
 • dolesianiem luk (w celu lepszego wykorzystania powierzchni lasu młodszymi drzewkami i powstrzymywania procesów degradacji gleb),
 • wprowadzaniem podszytów, głównie w drzewostanach sosnowych,
 • pielęgnacją: czyszczeniami wczesnymi - we wszystkich uprawach w wieku do 5 lat oraz nowozakładanych, zrębów przewidzianych do zagospodarowania; czyszczeniami późnymi - usunięciem drzew o niewłaściwych cechach lub przeszkadzających we wzroście drzewom prawidłowym,
 • melioracją (czynności regulujące stosunki wodne) - odnawianiem siedlisk wilgotnych, usuwaniem zbędnych samosiewów.
 
Nadleśnictwo Cybinka posiada od 1980 r. szkółkę leśną Radzików na terenie leśnictwa Nowy Świat. Sadzonki, które się tutaj hoduje, niemalże w całości, zaspokajają potrzeby nadleśnictwa. Dla długotrwałego przechowywania nasion buka i dębu wybudowano na szkółce specjalną chłodnię.
Bazę do zbioru nasion stanowi Wyłączony Drzewostan Nasienny sosny oraz Gospodarcze Drzewostany Nasienne sosny, brzozy, dębu, olszy czarnej.