Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Obowiązkiem właściciela lasu, wynikającym z ustawy o lasach jest m.in. zachowanie roślinności leśnej, odnawianie jej, pielęgnacja, ochrona lasu, zwalczanie szkodników.

Lasy prywatne zajmują w Nadleśnictwie Cybinka niewiele ponad 120 ha. 
 
Prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych Nadleśnictwa Cybinka pełnią odpowiednio starostwa w Słubicach i Krośnie.
 
Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów