Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Obowiązkiem właściciela lasu, wynikającym z ustawy o lasach jest m.in. zachowanie roślinności leśnej, odnawianie jej, pielęgnacja, ochrona lasu, zwalczanie szkodników.

Lasy prywatne zajmują w Nadleśnictwie Cybinka niewiele ponad 120 ha. 
 
Prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na terenie Nadleśnictwa Cybinka pełnią odpowiednio starostwa w Słubicach i Krośnie.
 
Lasy prywatne stanowią około 18,8 proc. lasów w Polsce. Największy udział lasów prywatnych - ponad 44% -jest w województwie mazowieckim. Najmniejszy w lubuskim -1,7%.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
• mogą organizować wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.