Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy nadleśnictwa Cybinka ze względu na jednorodne drzewostany sosnowe (93,5 %), nieliczne cieki wodne, szkodniki owadzie, grzybowe, gryzonie i presję zwierzyny łownej, są podatne na czynniki szkodotwórcze. Szkody wyrządzone są także przez przyrodę nieożywioną (długotrwałe susze, pożary, silne wiatry, wysokie lub niskie temperatury itp.)

Głównymi czynnikami zagrażającymi trwałości naszych lasów są: pożary i masowe pojawy szkodliwych owadów (barczatka sosnówka, brudnica mniszka).
Nadleśnictwo Cybinka w roku 2012 i 2013 wykonało zabiegi agrolotnicze (opryski na barczatkę sosnówkę i brudnicę mniszkę) na ogólnej powierzchni 5688,07 ha.
 
Ponadto na lasy oddziałuje również wiele innych przyczyn negatywnych, z których należy wymienić: susze, powodzie, obniżenie poziomu wód gruntowych, przymrozki późne, silne wiatry, żer zwierzyny łownej i gryzoni, zanieczyszczenia powietrza, zaśmiecanie i penetracja.
 
W obliczu tak wielu zagrożeń, wszystkie działania gospodarcze ściśle podporządkowane są wymogom ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej. Likwidacja zagrożeń polega na działaniach bezpośrednich, takich jak akcje gaśnicze pożarów lasów czy zabiegi zwalczania foliofagów lub na działaniach prewencyjnych, zapobiegawczych, takich jak dbanie o stan sanitarny lasu, monitoring i patrolowanie obszarów leśnych.
 
Wszystkie negatywne czynniki oddziałujące na lasy nadleśnictwa są monitorowane na bieżąco przez służbę leśną a informacja o nich jest przekazywana jednostkom nadrzędnym, odpowiednim służbom koordynującym, badawczym i sanitarnym. 
 
Malwina Zielke