Wydawca treści Wydawca treści

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż zestawu urządzeń na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu do obserwacji naziemnej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Cybinka

Nadleśnictwo Cybinka ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn:

"Dostawa i montaż zestawu urządzeń, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu, do obserwacji naziemnej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Cybinka"

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, treść ogłoszenia, SWZ oraz załączniki do SWZ znajdują się poniżej w zakładce "Materiały do pobrania"


Zapytanie ofertowe na dostawę sortów BHP

Nadleśnictwo Cybinka informuje o wszczęciu postępowania na dostawę sortów BHP. Zamówienie prowadzone jest w trybie konkurencyjności, na podstawie zarządzenia nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 26.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto poniżej 130 000 złotych.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej.


Zamówienia publiczne

Aktualne informacje na temat zamówień publicznych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Cybinka