Wydawca treści Wydawca treści

Zasady udostępniania stałych miejsc – palenia ognisk na terenie Nadleśnictwa Cybinka

 

  1. Lasy  Państwowe Nadleśnictwo Cybinka, 69-108 Cybinka ul. Dąbrowskiego 43 jest zarządcą stałych miejsc palenia ognisk wymienionych w wykazie obiektów edukacyjnych i rekreacyjno – wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Cybinka.

  2. Palenie ognisk na terenach leśnych oraz w wyznaczonych miejscach dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody, która wydawana jest przez Nadleśniczego.

  3. Zgodę wydaje Nadleśniczy po uprzednim złożeniu  pisemnego wniosku na palenie ognia.

  4. Nadleśniczy może, w okresach szczególnego zagrożenia pożarowego lasu, wstrzymać wydawanie zezwoleń na okres do odwołania.

  5. Zasady korzystania z obiektów w Nadleśnictwie Cybinka określają regulaminy, które podlegają publikacji na stronie internetowej (https://cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl/miejsca-i-obiekty) oraz umieszczane są na terenie obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Wnioski na udostępnienie miejsc palenia ognisk można składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Cybinka przy ulicy Dąbrowskiego 43, za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź drogą elektroniczną na adres: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl