Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.
 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, ale również systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, prowadzimy w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć, określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu” (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ok. 2,5 mld m sześć. drewna.

Od wieków ludzie wykorzystywali las jako źródło budulca – drewna. Także inne bogactwa leśne służyły kolejnym pokoleniom. Owoce leśne, grzyby, zioła, miód, torf leśny, glina , a wreszcie mięso, skóry i kości zwierząt to bogactwo, którym las darzy nas do dzisiaj.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • ► cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych”; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • ► cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • ► cięć przygodnych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach,

Nadleśnictwo Cybinka prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 22. tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 100 tys. m3 drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej, suszy, gradacji szkodników). W cięciach przedrębnych w Nadleśnictwie Cybinka pozyskuje się rocznie ok. 46 tys. m3 grubizny, w cięciach rębnych – ok. 54 tys. m3.

Lasy Państwowe w coraz większym stopniu mechanizują prace leśne. W lesie pracuje coraz więcej maszyn, takich jak harwestery i forwardery. Podnoszą one poziom bezpieczeństwa, ergonomię i wydajność prac pozyskaniowych.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Cybinka trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu płytowego, fabryk mebli, palet oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

Drewno pozyskuje się w następujący sposób:

  • ► zrywka surowca prowadzona jest środkami nasiębiernymi przy użyciu sprzętu specjalistycznego (drewno jest załadowane na specjalistyczny ciągnik, nie ma kontaktu z glebą, co ogranicza szkody naziemne podłoża),
  • ► pozyskanie drewna harwesterami lub ręcznie (pilarkami).

Na terenie Nadleśnictwa Cybinka obowiązuje stosowanie olejów biodegra- dowalnych przez wszystkich wykonawców prac leśnych związanych z pozyskaniem drewna !

Użytkami ubocznymi, zwanymi niedrzewnymi są:

  • ► użytki pochodzenia roślinnego - żywice, kora, listowie, owoce leśne, grzyby jadalne, zioła lecznicze i przemysłowe, choinki itp,
  • ► użytki pochodzenia zwierzęcego - produkty łowiectwa i pszczelarstwa leśnego, ślimaki, kopaliny - torf, żwir, glina itp.

Użytkowanie uboczne Nadleśnictwa Cybinka ma zawężony zakres. W jego ramach prowadzi się gospodarkę łowiecką, pozyskuje kruszywo na bieżące remonty dróg.

Na obecną chwilę Nadleśnictwo nie prowadzi hodowli i sprzedaży choinek.