Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

We wsi Kłopot, leżącej w Krzesińskim Parku Krajobrazowym, znajduje się największa w Polsce zachodniej kolonia bociana białego

Krzesiński Park Krajobrazowy powstał w 1998 roku, na terenie gmin: Gubin, Cybinka, Maszewo, na mocy rozporządzenia wojewody zielonogórskiego. Znajduje się na terenie nadleśnictw Cybinka oraz Gubin.
Zajmuje powierzchnię 8546 ha.
Park obejmuje obszar ujścia Nysy Łużyckiej, Łomianki. Na obszarze parku występują liczne łąki zalewowe i szuwary, a także torfowiska. 40,7% obszaru zajmują lasy.
Flora (roślinność) Krzesińskiego Parku Krajobrazowego to wiele rzadkich gatunków roślin np.: rosiczka, bagno zwyczajne, żurawina błotna.
Wiele gatunków ptaków gniazduje na terenie parku m.in.: kulik, gągoł, kania czarna, błotniak łąkowy, bielik, derkacz.
We wsi Kłopot znajduje się największa w Polsce zachodniej kolonia bociana białego.