Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Cybinka zajmuje obszar o powierzchni 22 493,3 ha w rejonie należącym do najcieplejszych i zarazem ubogich w opady w Polsce.

Położone jest w trzech powiatach: krośnieńskim, słubickim i sulęcińskim, w północno-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Zielona Góra, w makroregionie - Pojezierzy Łagowskich. Składa się z trzech obrębów (obręb leśny to część nadleśnictwa o drzewostanie rosnącym w podobnych warunkach ze wspólnym planem zagospodarowania lasu) : Białków, Rybaki, Radzików.
Cały obszar nadleśnictwa położony jest na równinie z nielicznymi pagórkami morenowymi (morena - materiał skalny transportowany przez lodowiec) i krawędziami dolin rzecznych. 
Nadleśnictwo leży w zlewniach (zlewnia - obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki) Odry, Pliszki, Ilanki oraz Kanału Lubońskiego. 
Najniższy punkt (w wysokościach bezwzględnych) to 30,9 m n.p.m. znajduje się nad rzeką Pliszką, przy jej ujściu do Odry. Punktem najwyższym są okolice wsi Bargów - 109 m n.p.m. 
Tutejszy klimat ma głównie cechy klimatu atlantyckiego o łagodnych zimach, chłodnych latach i małej amplitudzie wahań temperatury. Jest to rejon należący do najcieplejszych i ubogich w opady w Polsce. Częstym zjawiskiem są, powtarzające się huraganowe wiatry wiejące z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich.
Klimat nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności, dzięki łagodnym temperaturom. 
Obszar ten charakteryzuje się dużą lesistością oraz występowaniem licznych drzew - pomników przyrody.
 


Wyświetl większą mapę