Położenie

Nadleśnictwo Cybinka zajmuje obszar o powierzchni 22 493,3 ha w rejonie należącym do najcieplejszych i zarazem ubogich w opady w Polsce.

Historia

Od 1945 r. dzisiejsze obręby nadleśnictwa Cybinka: Białków, Rybaki i Radzików były odrębnymi nadleśnictwami. Powstały one z dawnych lasów państwowych oraz lasów majątkowych i chłopskich, przejętych przez Skarb Państwa w styczniu 1945 r. Zmiany administracyjne w tych nadleśnictwach nastąpiły w latach pięćdziesiątych a następnie w roku 1978. W obecnym kształcie nadleśnictwo Cybinka funkcjonuje od stycznia 1996 r.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Współpraca

Nadleśnictwo Cybinka współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.