Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody jest twór przyrody cenny ze względu na unikatowość i znaczenie. Na obszarze nadleśnictwa Cybinka mamy 23 pomniki przyrody.

Na terenie nadleśnictwa Cybinka jest ustanowionych i zlokalizowanych 19 pomników przyrody. Są to wyłącznie pomniki przyrody ożywionej, które stanowią okazałe drzewa i grupy drzew. Pomniki przyrody reprezentowane przez - grupy drzew (5 sztuk) oraz pojedyncze drzewa (14 sztuk).

Mapa z lokalizacją pomników przyrody na terenie nadleśnictwa Cybinka

Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych

Są to: 
1. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 495 cm rosnący w leśnictwie Chlebów (nadano mu imię „Józef"),
2. Grupa 13 drzew dębu szypułkowego o obwodach pni od 260cm do 512 cm rosnących w leśnictwie Chlebów (nadano jej imię „Legiony Polskie"),
3. Daglezja zielona o obwodzie pnia 303 cm, rosnąca w leśnictwie Nowy Świat (nadano jej imię „Maria"),
4. Daglezja zielona o obwodzie pnia 298 cm rosnąca w leśnictwie Nowy Świat (nadano jej imię „Wisława"),
5. Grupa 2 drzew daglezji zielonej o obwodach pni 291 cm i 294 cm, rosnących w leśnictwie Nowy Świat (nadano im „Gaja" i „Tea"),
6. Grupa 2 drzew: dąb szypułkowy i buk zwyczajny o obwodach pni 348 cm i 415 cm rosnących w leśnictwie Sądów (nadano im imię „Paweł" i „Gaweł"),
7. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 575 cm, rosnący w leśnictwo Rąpice, (nadano mu imię „Karol"); 
8. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 641 cm, rosnący w leśnictwie Sądów (nadano mu imię „Witold"),
9. Dąb szypułkowy obwodzie pnia 541 cm, rosnący w leśnictwie Sądów (nadano mu imię „Fryderyk"), 
10. Grupa 2 drzew dębu szypułkowego o obwodzie pnia 410 i 531 cm, rosnących w leśnictwie Sądów (nadano im mię „Powstańcy").
11. Sosna pospolita o obwodzie pnia 514 cm, rosnąca w leśnictwie Urad (nadano jej imię „Emilia"),
12. Dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia 435 cm, rosnący w leśnictwie Skarbona,
13. Dąb bezszypułkowy o obwodzie 315 cm, rosnący w leśnictwie Skarbona (nadano mu imię „Niemiec"),
14. Grupa 4 drzew o obwodach 375 cm, 420 cm, 470 cm, 690 cm, rosnących w leśnictwie Radzików,
15. Dąb bezszypułkowy o obwodzie 640 cm, rosnący w leśnictwie Chlebów,
16. Dąb bezszypułkowy o obwodzie 465 cm, rosnący w leśnictwie Urad,
17. Dąb bezszypułkowy o obwodzie 470 cm, rosnący w leśnictwie Nowy Świat,
18. Topola biała o obwodzie 590 cm, rosnąca w leśnictwie Urad,
19. Dąb bezszypułkowy o obwodzie 520 cm, rosnący w leśnictwie Nowy Świat.
 

Na terenie nadleśnictwa oprócz ustanowionych pomników przyrody, znajduje się jeszcze około 110 drzew okazałych o cechach pomników przyrody, głównie są to dęby, ale również sosny, lipy, wiązy, graby, brzozy.