Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne ustanawia rada gminy, po to, aby objąć ochroną niewielkie obiekty cenne ekologicznie np. śródleśne zbiorniki, bagna , torfowiska. W nadleśnictwie Cybinka najwięcej jest ich w leśnictwie Sądów.

Na terenie Nadleśnictwa Cybinka znajduje się 5 użytków ekologicznych:

• Cegielnia, na terenie leśnictwa Rąpice,
• Wełnianka, leśnictwo Bargów,
• oraz 3 użytki na terenie leśnictwa Sądów:
  • Zapadliska kopalniane - znajdują się na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego, na bagiennym obszarze gnieździ się kilka gatunków ptactwa, płazów i gadów,
  • Zapadliska pokopalniane - pastwiska i bagna także w dawnej kopalni węgla brunatnego,
  • Gęsie bagna - 7 zarastających bagien,